Projektblog

Spørgeskemaundersøgelse vedr. brandsikring ved anvendelse af biobaserede materialer i byggeriet

Anvendelse af træ og andre biobaserede materialer i byggeriet opnår større og større udbredelse rundt omkring i verden. Flere byggerier skyder op og højere og mere komplekse projekter stiller krav til materialer og komponenters egenskaber, eksempelvis i forbindelse med brand.

Under det europæiske initiativ for samarbejde inden for forskning og udvikling, COST (http://www.cost.eu/) arbejdes der under COST Action FP 1404 sammen omkring emner relateret til brand og anvendelse af biobaserede materialer i byggeriet. Som del af dette arbejde foretages en spørgeskemaundersøgelse for at indsamle synspunkter fra projekterende vedr. anvendelsen af træ og andre biobaserede materialer.

Spørgeskemaet skal besvares on-line og kan findes på dette link:

https://survey.cit.ie/index.php/579491/lang-en


Hvorfor skal du udfylde?
Din mening om dette emne er vigtig for at holde fokus ifm. forskning og udvikling samt regulering på området ift. at fastholde en stadig stigende anvendelse af træ og biobaserede materialer i byggeriet.

Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen skal blandt andet bruges til at der på europæisk plan foretages den nødvendige forskning samt opdatering af harmoniserede standarder og normer på området.

Så snart resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen foreligger vil den være tilgængelig på hjemmesiden for COST FP 1404 (www.costfp1404.com/).

 

Mere om COST FP 1404
COST FP1404 er et europæisk initiativ for samarbejde for forskning og udvikling inden for brandsikkerhed ved anvendelse af biobaserede materialer i byggeriet. Initiativet har medlemmer fra alle europæiske lande, sammen med mange partnerlande uden for Europa.


Kommentarer