Fortættet byggeri med lette materialer

Fortættet byggeri med lette materialer

Projektbeskrivelse:
Tidens udfordringer med en øget urbanisering og et skiftende familiemønster stiller krav til udbuddet af boliger i byerne. Her er den store udfordring manglende byggegrunde, hvilket gør det svært at etablere gode og billige boliger. Disse udfordringer kan imødekommes ved en fortætning af den eksisterende by, således at boligarealet i byen forøges ved på- og tilbygning af eksisterende bygninger.

Projektet - Fortættet byggeri med lette materialer - arbejder ud fra det udgangspunkt, at der vil være miljømæssige fordele ved at anvende præfabrikerede byggesystemer af træ til fortætning, da præfabrikerede byggesystemer vil kunne have en fordel som eksempelvis lav egenvægt, kort byggetid på pladsen og miljømæssige fordele som anvendelse af træ. Samme fordele som der vil være, hvis lette materialer anvendes i forbindelse med mere traditionelt etageboligbyggeri.

Projektet vil blandt andet omfatte temadag om byggesystemer med bærende bygningsdele af træ, samt workshops hvor studerende og byggefolk mødes i dialog om udfordringer ved en fortættet byggeri.

Projektet er et samarbejde mellem CINARK - Center for Industriel Arkitektur og DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Projektleder hos CINARK, Arkitekt Kristine Sundahl, ksun@kadk.dk,

Projektleder hos DBI, Afdelingsleder, Brandteknisk rådgivning Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk 

 

Eksempler på fortættet byggeri:   

Byboliger i forandring, Velfærdsministeriet, Oktober 2008. 

Se særligt eksempel 07, 08 og eksempel 15. Download PDF

Eksempel fra New York