Udviklingsprojekter

- En oversigt over alle vores udviklingsprojekter


Spireprojekt 2019 - Brand som designparameter – i udvikling af fremtidens facadesystemer

Projektet har til formål at introducere brand som designparameter i demontér- og recirkulerbare facadesystemer for arkitekter, ingeniører og producenter. Projektet viser, hvordan innovative arkitek…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Fuldskala brandtest i hus


Spireprojekt 2019 - Den cirkulære byggeplads

Den cirkulære byggeplads vil udvikle et beslutningsværktøj, der skal øge cirkulariteten på byggepladser i forbindelse med renovering eller nybyggeri og med et særligt fokus på genanvendelse af plastaf…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Status fra projektet om den cirkulære byggeplads


Spireprojekt 2019 - Det cirkulære træhus

Projektet tager udgangspunkt i et demonstrationsbyggeri opført med en høj grad af genbrugstrae. Huset har fokus på alle aspekter af baeredygtighed og giver et bud på fremtidens almennyttige boligform,…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Spireprojekt 2019 - DGNB-kriterier for bæredygtig beton

Byggebranchen oplever i disse år en stigende efterspørgsel på certificering af bygningers bæredygtighed. Projektets formål er at fremme anvendelsen af bæredygtig beton i byggeriet med udgangspunkt i b…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Beton er bæredygtigt


Spireprojekt 2019 - FlexPCB - Fleksibel PCB-sanering i byggeri

Projektets formål er at demonstrere og formidle en ny, billigere og mere fleksibel metode til at fjerne PCB i bygninger. Metoden vil muliggøre, at bygninger kan saneres ét lokale ad gangen, med markan…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Spireprojekt 2019 - Fra byggeaffald til ressource

Formålet med projektet er at demonstrere, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranchen kan opgraderes til højkvalitetsprodukter og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekt…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Fremdrift og tæt på afslutning


Spireprojekt 2019 - Fremtidssikring af det klassiske 2-lags vindue

I 2020 strammes energikravene til vinduer markant. Mange mindre vinduesproducenter er derfor usikre på, om de kan fortsætte produktionen af 2-lags vinduer, som står for en overvejende del af omsætning…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Spireprojekt 2019 - IGENBRUGSTRÆ

Der er en meget stor andel af overskudstræ til genanvendelse (200.000 tons/år) som ikke udnyttes optimalt, da det ikke indgår i spånpladeproduktion, pga. manglende kapacitet i DK. Nedbrydningsfirmaer …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Spireprojekt 2019 - Indeklima i fremtidens plejeboliger

Inden år 2030 skal der opføres 25.000 nye plejeboliger. Disse skal fungere som værdige hjem og gode arbejdspladser. Der har hidtil ikke vaere fokus på indeklima og ældre, så der mangler viden og værkt…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: På besøg i en verden, hvor omsorg og hjertevarme er nøgleordene


Spireprojekt 2019 - Kortlægning, kvalitetsvurdering og optimering af byggevare plastaffald (KVOB)

Byggeriet genererer store mængder plastaffald: plast generet ved byggevareproducenter, emballageplast på byggepladser mm. Der er i dag meget lidt viden om typen, kvaliteten og maengderne af denne plas…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Mængder og sammensætning af plastaffaldet hos to byggevarevirksomheder er undersøgt


Spireprojekt 2019 - PrecisionPartner

PrecisionPartner explores how skilled hand craft processes can be integrated with and gain value from the digital information chain, via introduction of Build 4.0 technologies to the factory floor. Th…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Hololens Feedback


Spireprojekt 2019 - REAL: Response-driven Environments for Appropriate Lighting

Daylight is a key issue in buildings in the context of a resource-efficient world that affects the experience of the space in terms of health, ergonomics, energy and productivity. Although our knowled…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Project status #4