Udviklingsprojekter

- En oversigt over alle vores udviklingsprojekter


Bridging the gap between construction, IoT, and 3D printing (HT2C)

This project aims at promoting communication between construction and high-tech industries to bridge an existing knowledge gap hindering the uptake of IoT and 3D printing by the construction industry …

Projektbeskrivelse: Bridging the gap between construction, IoT, and 3D printing (HT2C)


Bæredygtig Energirenovering 2.0

I naturlig forlængelse af samme projekt under InnoBYG 1.0 videreføres projektet on branchevejledningen for energiberegninger med fokus udvides til også at omfatte indeklima.

Projektbeskrivelse: Bæredygtig Energirenovering 2.0

Seneste blogindlæg: Kort status på projektet


Bæredygtighedsparadokset

Stigende efterspørgsel for bæredygtigt byggeri betyder, at miljømæssigt bæredygtighed skal vurderes tidligt i designprocessen. Det resulterer i et paradoks, fordi i de indledende konceptuelle faser er…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


CØ Hub

Med udgivelsen af den nationale ressourcestrategi i april 2015, fremstår udviklingen på affaldsressourceområdet i Danmark helt klar: Der skal i fremtiden genanvendes langt større mængder af de affalds…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Design for Disassembly i præfabrikeret byggeri

Projektets formål er, at styrke ressourceoptimeringen i byggeriet ved at udpege, analysere og konkretisere potentialerne i udviklingen af nye præfabrikationsmetoder, der bygger på Design for Disassemb…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afslutning af første fase i projektet


Dokumentation af innovative bæredygtige byggematerialer

Det er projektets formål, 1) at klæde byggebranchens parter på således, at alle bedre kender deres rolle og ansvar ift. at sikre, at der kun indbygges nye, bæredygtige byggematerialer i byggeriet, so…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Eco-Construct

EU is in transition toward a circular resource economy. Our project aims to elucidate how sustainable building and building materials contributes in such a transition.

Projektbeskrivelse: Eco-Construct

Seneste blogindlæg: Vellykket netværksaktivitet


Grøn omstilling gennem deleøkonomiske og bæredygtige forretningsmodeller

Projektets formål er at opkvalificere videnrådgivere, så de kan levere sammensatte og virksomhedstilpassede rådgivningsydelser, der fører til innovative og grønne løsninger i flere brancher med særlig…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Inno-Net

The goal of InnoBYG-NET project is to submit eight high quality applications to Horizon 2020 over 3 years with focus on engaging new players from the InnoBYG network, especially Danish innovation driv…

Projektbeskrivelse: Inno-Net


Klimatilpasning af byggeriet

Formålet med dette projekt er at udvide mulighederne for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger til bygninger som har klimatilpasningseffekt.

Projektbeskrivelse: Klimatilpasning af byggeriet

Seneste blogindlæg: Succesfuldt innovationsforløb gentages til efteråret


LCC i hverdagen

Totaløkonomi, er igennem de seneste år blevet et mere og mere kendt begreb i byggebranchen, ikke mindst gennem LCCbyg – Et totaløkonomisk værktøj, der skal bidrage til en helhedsorienteret anskuelse a…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Godt i gang…


Pilotprojekt ICDK

Formålet med aktiviteten er at undersøge muligheder for at danne et holdbart konsortium der kan leverer bæredygtigt byggeri fra Danmark til USA. Dette vil gavne miljøet samt væksten. Pilotprojektet ud…

Projektbeskrivelse: ICDK


Smidiggørelse af LCA i tidlige design faser

LCA giver et billede af et byggeris miljøpåvirkninger. LCA indgår nu i certificering af bæredygtigt byggeri, men kan også forventes at få større betydning i fremtidige krav til byggeriet. Den store…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Superdrænende betonbelægninger

Projektets formål er at afdække muligheden for at etablere permeable in-situ støbte betonbelægninger, der er holdbare under danske klimaforhold. Trods gode erfaringer i udlandet, er in-situ støbte …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Totalværdi og indeklima

Projektet sætter fokus på udvikling af begrebet totalværdi inden for byggeriet - primært med henblik på at udvikle koncepter som muliggør at trivsel som følge af et godt indeklima (herunder sygefravær…

Projektbeskrivelse: Totalværdi og indeklima

Seneste blogindlæg: Projektet afsluttet - se alle resultater her


Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renoveri…

Projektbeskrivelse: Ydeevne af eksisterende bygningsdele


Værdikædereaktion

Formålet med projektet er at udvikle en operationel guide, der skal fungere som en manual i brugerdreven produktudvikling og international branding. Guiden skal være med til at inspirere virksomheder …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse