Udviklingsprojekter

- En oversigt over alle vores udviklingsprojekter


BRONE

Dronefacilitet til test af sensorer og dataopsamling for brug i dronebaseret inspektion af infrastruktur og byggerier.

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Brug af droner i byggebranchen

Projektets mål er at kortlægge tekniske og forretningsmæssige muligheder og udfordringer ved intensiveret brug af droner i byggebranchen.

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Bæredygtig Energirenovering 2.0

I naturlig forlængelse af samme projekt under InnoBYG 1.0 videreføres projektet on branchevejledningen for energiberegninger med fokus udvides til også at omfatte indeklima.

Projektbeskrivelse: Bæredygtig Energirenovering 2.0

Seneste blogindlæg: Lancering af branchevejledning for indeklimaberegninger


Bæredygtighedsparadokset

Stigende efterspørgsel for bæredygtigt byggeri betyder, at miljømæssigt bæredygtighed skal vurderes tidligt i designprocessen. Det resulterer i et paradoks, fordi i de indledende konceptuelle faser er…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Beslutninger og beregninger med dataopsamling og erfaring


Cirkulær isolering

En række danske virksomheder ønsker at udvikle isoleringsmaterialer baseret på nye typer fibre (f.eks. halm, tekstil), men møder en række barrierer, når produkterne skal accepteres på markedet. Samtid…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afdækning af egenskaber af isoleringsmateriale gennem forceret ældning


CØ Hub

Med udgivelsen af den nationale ressourcestrategi i april 2015, fremstår udviklingen på affaldsressourceområdet i Danmark helt klar: Der skal i fremtiden genanvendes langt større mængder af de affalds…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: CØ Hub er offecielt skudt i gang!


Den Cirkulære Ressourceplan

Formålet med projektet er, at udvikle et koncept for ”den cirkulære ressourceplan” til anvendelse i byggebranchen i forbindelse med renovering og nedrivning, som kan sikre højere grad af genanvendelse…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Design for Disassembly i præfabrikeret byggeri

Projektets formål er, at styrke ressourceoptimeringen i byggeriet ved at udpege, analysere og konkretisere potentialerne i udviklingen af nye præfabrikationsmetoder, der bygger på Design for Disassemb…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: 2. fase af projektet nu i fuld gang


Dokumentation af innovative bæredygtige byggematerialer

Det er projektets formål, 1) at klæde byggebranchens parter på således, at alle bedre kender deres rolle og ansvar ift. at sikre, at der kun indbygges nye, bæredygtige byggematerialer i byggeriet, so…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


InnoDrone

InnoDRONE er et samarbejdsprojekt på tværs af faggrupper og netværk. InnoDRONE står bag et website, som samler aktiviteter og projekter som har droner som omdrejningspunkt. På hjemmesiden får du…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Samarbejde og masser af events


Inno-Net

The goal of InnoBYG-NET project is to submit eight high quality applications to Horizon 2020 over 3 years with focus on engaging new players from the InnoBYG network, especially Danish innovation driv…

Projektbeskrivelse: Inno-Net

Seneste blogindlæg: Udfordringer, men også masser af aktivitet


Klimatilpasning af byggeriet

Formålet med dette projekt er at udvide mulighederne for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger til bygninger som har klimatilpasningseffekt.

Projektbeskrivelse: Klimatilpasning af byggeriet

Seneste blogindlæg: Succesfuldt innovationsforløb gentages til efteråret


Smidiggørelse af LCA i tidlige design faser

LCA giver et billede af et byggeris miljøpåvirkninger. LCA indgår nu i certificering af bæredygtigt byggeri, men kan også forventes at få større betydning i fremtidige krav til byggeriet. Den store…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Arbejdsfase


Superdrænende betonbelægninger

Projektets formål er at afdække muligheden for at etablere permeable in-situ støbte betonbelægninger, der er holdbare under danske klimaforhold. Trods gode erfaringer i udlandet, er in-situ støbte …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Projektnyt


Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renoveri…

Projektbeskrivelse: Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Seneste blogindlæg: Udvikling af målemetode


Værdikædereaktion

Formålet med projektet er at udvikle en operationel guide, der skal fungere som en manual i brugerdreven produktudvikling og international branding. Guiden skal være med til at inspirere virksomheder …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Lancering af ny rapport og guide til robotudvikling