Udviklingsprojekter

- En oversigt over alle vores udviklingsprojekter


Bæredygtig Energirenovering 2.0

I naturlig forlængelse af samme projekt under InnoBYG 1.0 videreføres projektet on branchevejledningen for energiberegninger med fokus udvides til også at omfatte indeklima.

Projektbeskrivelse: Bæredygtig Energirenovering 2.0

Seneste blogindlæg: Branchevejledning for indeklimaberegning på vej - giv dit input


Bæredygtighedsparadokset

Stigende efterspørgsel for bæredygtigt byggeri betyder, at miljømæssigt bæredygtighed skal vurderes tidligt i designprocessen. Det resulterer i et paradoks, fordi i de indledende konceptuelle faser er…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Beslutninger og beregninger med dataopsamling og erfaring


CØ Hub

Med udgivelsen af den nationale ressourcestrategi i april 2015, fremstår udviklingen på affaldsressourceområdet i Danmark helt klar: Der skal i fremtiden genanvendes langt større mængder af de affalds…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Spireprojekter, Smukfest og nye aktiviteter


Design for Disassembly i præfabrikeret byggeri

Projektets formål er, at styrke ressourceoptimeringen i byggeriet ved at udpege, analysere og konkretisere potentialerne i udviklingen af nye præfabrikationsmetoder, der bygger på Design for Disassemb…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: 2. fase af projektet nu i fuld gang


Dokumentation af innovative bæredygtige byggematerialer

Det er projektets formål, 1) at klæde byggebranchens parter på således, at alle bedre kender deres rolle og ansvar ift. at sikre, at der kun indbygges nye, bæredygtige byggematerialer i byggeriet, so…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Grøn omstilling gennem deleøkonomiske og bæredygtige forretningsmodeller

Projektets formål er at opkvalificere videnrådgivere, så de kan levere sammensatte og virksomhedstilpassede rådgivningsydelser, der fører til innovative og grønne løsninger i flere brancher med særlig…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Bæredygtig Business


InnoDrone

InnoDRONE er et samarbejdsprojekt på tværs af faggrupper og netværk. InnoDRONE står bag et website, som samler aktiviteter og projekter som har droner som omdrejningspunkt. På hjemmesiden får du…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Samarbejde og masser af events


Inno-Net

The goal of InnoBYG-NET project is to submit eight high quality applications to Horizon 2020 over 3 years with focus on engaging new players from the InnoBYG network, especially Danish innovation driv…

Projektbeskrivelse: Inno-Net

Seneste blogindlæg: Udfordringer, men også masser af aktivitet


Klimatilpasning af byggeriet

Formålet med dette projekt er at udvide mulighederne for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger til bygninger som har klimatilpasningseffekt.

Projektbeskrivelse: Klimatilpasning af byggeriet

Seneste blogindlæg: Succesfuldt innovationsforløb gentages til efteråret


LCC i hverdagen

Totaløkonomi, er igennem de seneste år blevet et mere og mere kendt begreb i byggebranchen, ikke mindst gennem LCCbyg – Et totaløkonomisk værktøj, der skal bidrage til en helhedsorienteret anskuelse a…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Godt i gang…


Smidiggørelse af LCA i tidlige design faser

LCA giver et billede af et byggeris miljøpåvirkninger. LCA indgår nu i certificering af bæredygtigt byggeri, men kan også forventes at få større betydning i fremtidige krav til byggeriet. Den store…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Superdrænende betonbelægninger

Projektets formål er at afdække muligheden for at etablere permeable in-situ støbte betonbelægninger, der er holdbare under danske klimaforhold. Trods gode erfaringer i udlandet, er in-situ støbte …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Projektnyt


Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renoveri…

Projektbeskrivelse: Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Seneste blogindlæg: Udvikling af målemetode


Værdikædereaktion

Formålet med projektet er at udvikle en operationel guide, der skal fungere som en manual i brugerdreven produktudvikling og international branding. Guiden skal være med til at inspirere virksomheder …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Rapport klar om robotteknologi til byggebranchen


Videnbro

Projektet har til formål at etablere og styrke eksisterende faglige- og regionale netværk med interesse i bæredygtigt byggeri gennem matchmaking og videnspredning aktiviteter samt bringe sekretariatet…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Nyt forretningsnetværk for materialer til bæredygtig byggeri