Blogpost

Udfordringer, men også masser af aktivitet

Der har været afholdt projektmøde med deltagelse af DTU, SBi og Teknologisk Institut. Projektet har været udfordret af bl.a. projektlederskifte. Alligevel er der afholdt projektaktiviteter, som bidrager til projektets fremdrift – bl.a.:

Deltagelse i Brokerage Event i Cambridge med 9 B2B møder, hvoraf der arbejdes videre med 3 potentielle internationale samarbejder: Det spanske firma Aimen, der arbejder med Concrete polymeres, Pilkington – et stort internationalt glas virksomhed og Dr Zhang, Cambridge University, som arbejder med materialeudvikling med gode kontakter ind i den kinesiske byggeindustri.

Der er også planlagt deltagelse i kommende Brokerage Event i oktober i Brussel, hvor nye kald for 2018-2020 bliver præsenteret, ligesom der er fokus på nye kald i H2020 forskningsprogrammet.