Samarbejde og masser af events

  • 15. september 2017

Samarbejde og masser af events

Som en del af InnoDrone-projektet har InnoBYG udbudt tematiserede spireprojekter under temaet ”Brug af droner i byggebranchen”. Udbuddet er afsluttet og vi forventer at starte et projekt op snarest. 

Via spireprojekterne skal der afholdes 2 workshops, hvor branchens innovatører mødes og deler viden om brug af droner i byggerbranchen.

Endelig skal InnoBYG som en del af InnoDRONE projektet deltage i 4 store vidensspredningskonferencer og finde oplægsholdere, når det efterspørges. Kick off konferencen blev  gennemført den 31. maj 2017 var den første af de i alt fire konferencer.

I oktober skal vi med på TUS-Nordic, hvor vi bl.a. har en stand.