Blogpost

Succesfuldt innovationsforløb gentages til efteråret

Klimaet er under forandring, og der opstår flere ekstreme vejrsituationer herunder kraftige regnskyl. Særligt byerne er udsatte områder. Byerne har en stor bygningsmasse og består overvejende af forseglede overflader (asfalt, fliser), der hverken har nedsivningskapacitet eller kølingseff­ekt (lav fordampning). Gennem projektets innovationsforløb udvides mulighederne for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger til byggeriet, som har klimatilpasningseff­ekt. 

Til efteråret gentager projektet succesen fra sidste år, hvor der blev gennemført et innovationsforløb om klimatilpasningsløsninger til byggeriet. Igen i år lægges der op til et samarbejde mellem arkitektstuderende fra KADK, vejledere fra CINARK/KADK, Arkitekttegnestuer samt Betoncentret på Teknologisk Institut. Således vil de studerende indgå i et tæt samarbejde med udvalgte tegnestuer om aktuelle og konkrete designløsninger for klimatilpasning og afledning af regnvand. Forløbet vil ende med 1:1 prototypefremstilling af udvalgte designløsninger i Betonlaboratoriet på Teknologisk Institut. 

Sidste år deltog 20 studerende som arbejdede tæt sammen med 4 tegnestuer - Schulze+Grassov, Vandkunsten, JJW arkitekter og Tredje Natur – om konkrete klimatilpasningsløsninger. Således blev der arbejdet med videreudvikling af konceptet Klimavejen, nye facadeløsninger til integrering af bygning og natur på Amager Fælled, klimatilpasningsløsninger i landskabsbearbejdningen omkring nyt plejehjem i Hornbæk samt videreudvikling og fysisk afprøvning af konceptet Klimaflisen. 

For yderligere oplysninger om projektet, kontakt projektleder Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut (tja@teknologisk.dk / 72202157).

Billedet er fra Innovationsforløbet i 2016 blev afsluttet med præsentation af alle projekter på Teknologisk Institut – og med deltagelse af alle involverede parter.