Blogindlæg

  • 5. december 2017

Resumé fra to fyraftensmøder

Projektgruppen for LCC i hverdagen afholdte to spændende fyraftensmøder, henholdsvis i Aarhus den 22. november hos Arkitema, og i København den 28. november hos Aarstiderne Arkiteter. 

Begge arrangementer gav smagsprøver på brugen af LCC i praksis. To prominente bygherrer – Bygningsstyrelsen og Byggeri København – gav indblik i deres overvejelser og foreløbige erfaringer med brugen af LCCbyg i deres projekter. Desuden fik deltagerne mulighed for at høre om rådgivernes erfaringer med brug af LCC i praksis på fire forskellige projekter. Eksemplerne favnede bredt – fra bygningsdele til hele bygninger, forskellige bygningstyper (kontor, bolig og undervisning) samt forskellige faser og dermed detaljeringsgrad.