Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Baggrund
Totaløkonomi, er igennem de seneste år blevet et mere og mere kendt begreb i byggebranchen, ikke mindst gennem LCCbyg – Et totaløkonomisk værktøj, der skal bidrage til en helhedsorienteret anskuelse af byggeri. Udover LCCbyg er der en række andre tiltag, der indikere et øget fokus på totaløkonomi. Blandt disse kan nævnes;

Bekendtgørelsen nr. 1179 fra 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi, der pålægger offentlige bygherre at gennemføre totaløkonomiske vurderinger.

I det private er der stort fokus på bæredygtigt byggeri, herunder bygningscertificering, hvor totaløkonomi også indgår med en betydelig vægtning.

I den nye udbudslov er der en række tiltag der gør det lettere, at anvende totaløkonomi, som et tildelingskriterie ved udbud, frem for blot at fokusere på den laveste anskaffelsespris.

På trods af en klar markeds efterspørgsel og dermed en klar tendens for begrebets udbredelse, kniber det med den faktiske implementering i projekterne.

Formål
Formålet med dette projekt, er, at skabe overblik over hvorledes totaløkonomiske vurderinger bidrager til størst mulig værdiskabelse gennem alle byggeriets faser.

Målgruppe
Projektet/publikationen er udarbejdet primært til gavn for arkitekt- og ingeniørrådgivere, således de i fremtiden tænker og bygger med fokus på totaløkonomi.