Projektblog

Materialepas skal nedbryde grænserne for genbrug af byggematerialer

Målet med projektet er at øge sporbarheden af bygge- og anlægsaffald og sikkerhed ifm. dets genbrug og genanvendelse ved at udvikle et koncept for et "materialepas". Materialepasset skal benyttes til registrering af data om oprindelse af materialerne, evt. forekomst af skadelige stoffer (enten forventet eller påvist via analyser), tekniske specifikationer m.fl. Dermed kan materialerne få en højere værdi end uden denne form for dokumentation.

Der er god forretning og sund fornuft i at genbruge byggematerialer, men der mangler viden og dokumentation før et egentligt marked kan blive en realitet. Projektet tager afsæt i de mange udfordringer, som hindrer mulighederne for genbrug af byggevarer. Især er den ringe sporbarhed af genbrugelige/genanvendelige byggeprodukter og den mulige tilstedeværelse af skadelige stoffer identificeret som de største barrierer for genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Der er stigende interesse for og efterspørgsel efter dokumenterede recirkulerede materialer i byggebranchen.

Derfor er Teknologisk Institut, Henning Larsen Architects, Renosyd og Tømrer, Murer & Kloakmester John A. Laursen fra Skanderborg gået sammen om dette projekt, som skal danne rammen om et fremtidigt materialepas, der viser vejen for genbrug af byggematerialer.

Projektet er begrænset til kun tre materialestrømme, nemlig brugte døre, konstruktionsstål og belægningssten, og tager kun udgangspunkt i den fraktion af bygge- og anlægsaffald, der afleveres på de kommunale genbrugsstationer. Fokus ligger altså på private borgere og mindre virksomheder, men det er en del af projektet at se på muligheder for opskalering - til både andre materialer og andre led i værdikæden. Projektet skal udvikle et fleksibel koncept for, hvordan relevante informationer om kvalitet af materialer og deres indhold af skadelige stoffer kan indsamles, undersøge i hvilket omfang det er realistisk at kunne dokumentere sporbarheden af materialerne, samt hvad det kræver af medarbejderne og infrastrukturen på genbrugspladserne for at tilvejebringe   tilstrækkelig dokumentation til materialepasset. Konceptet skal kunne anvendes fremadrettet og på den måde slutter opgaven ikke med projektets afslutning i december.

Projektet er nu kommet så langt at der blev udviklet en elektronisk udgave af materialepasset på en digitale platform, hvilket betyder at passet kan udfyldes på en almindelig smartphone eller tablet, direkte på genbrugspladsen, og at passet kan afprøves både af projektdeltageren Renosyd og af andre virksomheder, der beskæftiger sig med genbrug af byggevarer.

Kontakt os, hvis I vil være med til at afprøve konceptet. Send mail til stbu@teknologisk.dk

Inddragelse af øvrige aktører sker via et følgegruppemøde i september, hvor aktører fra bygge- og affaldsbranchen vil drøfte konceptet med henblik på at forbedre det samt løfte det videre. Der holdes i øvrigt et workshop med forskellige relevante aktører i løbet af august/september.

Mere information følger.


Kommentarer