Projektblog

Projektet er afsluttet og resultaterne klar

Vores spireprojekt om mikroprojektering er nu afsluttet.

Selvom fænomenet og begrebet endnu mangler at blive undersøgt nærmere i en mere målrettet og omfattende forskningssammenhæng, kan mikroprojektering indledningsvist defineres som:

”De vejledende og rådgivende aktiviteter, som udførende virksomheder og håndværkere gennemfører med henblik på at understøtte deres kunders beslutningsprocesser vedrørende valg af byggetekniske løsninger”.

Denne indledende indkredsning af mikroprojektering som fænomen og begreb behandler fire hovedspørgsmål:

1) Hvad er mikroprojektering?

2) Hvem udfører mikroprojektering?

3) Hvor finder mikroprojektering sted?

4) hvordan bliver mikroprojektering udført?

Du kan få svarene i den rapport vi har udarbejdet eller du kan læse en kortere sammenfatning i vores pixi-udgave.

Rapport om "Mikroprojektering - Indkredsning af et fænomen og begreb"
Pixibog om "Mikroprojektering - Indkredsning af et fænomen og begreb"