ICDK

ICDK

Projektbeskrivelse
Aktiviteten adresserer en udfordring for danske byggevirksomheder, nemlig at de ofte er mindre virksomheder hvorved der kan være flere barrierer for at arbejde internationalt. Men ved at se et byggeri som et system som flere komplementerende fag og dermed virksomheder leverer ind til - kan et byggeri og en enkelt bygning ses som et system. Danmark har nogle internationale fordele ifht. dansk arkitektur og design og i en "pakke" som bæredygtigt byggeri kan være kan det give nogle konkurrencemæssige fordele.

Formål
Formålet med aktiviteten er at undersøge muligheder for at danne et holdbart konsortium der kan leverer bæredygtigt byggeri fra Danmark til USA. Dette vil gavne miljøet samt væksten. Pilotprojektet udføres i samarbejde med ICDK Sillicon Vally - som vil hjælpe med en markedsundersøgelse samt at skabe kontakt til amerikanske partnere. 

Målgruppe
Erhvervseffekten vil være at få eftervist validiteten af konceptet af at se på byggeriet som en mulig system eksport løsning under temaet bæredygtigt byggeri og dermed skabt vækst for de deltagende virksomheder, men også må skabt muligheden for at kopiere konceptet til andre lande. 

Kontaktinfo
Projektleder Kasper Lynge Jensen, kalj@teknologisk.dk