Spireprojekt

Indlæg i blog "Smidiggørelse af LCA i tidlige design faser"


Der LCA-programmeres på livet løs…

Det gratis værktøj LCAbyg er under ombygning. På baggrund af mange gode input fra deltagere i projektet, herunder tre afholdte workshops, er vi i fuld gang med at smidiggøre processen med at regne miljøpåvirkninger fra bygninger. Programmet bliver enklere at anvende og kommer til at indeholde en række tiltag der gør det lettere at opnå en mere fuldstændig livscyklusvurdering af sit byggeri selvom man kun er i de indledende designfaser. Den færdig…


Arbejdsfase

  • 3. januar 2018

Den 5. december afholdtes workshop i samarbejde med spireprojektet Bæredygtighedsparadokset. Fremmødet til workshoppen var godt og en række forskellige faggrene, virksomheder og organisationer var repræsenteret. Faglige oplæg om bæredygtighed i de tidlige designfaser samt den reguleringsmæssige kontekst for emnet dannede baggrund for to workshop-dele. I den første workshop-del tog rundbordsdiskussionerne afsæt i deltagernes opfattelse af hvordan…


LCA i de tidlige designfaser

  • 25. oktober 2017

Det gælder for rigtig mange hensyn i bygningsdesignet, at muligheden for at sætte aftryk i designet er størst i de tidlige faser af designprocessen hvor færrest beslutninger er truffet. I praksis kan det være vanskeligt at bruge en livscyklusvurdering (LCA) i de tidlige faser fordi det er en datatung øvelse hvor man skal kende samtlige materialemængder der indgår i byggeriet. En LCA på en bygning bliver derfor ofte lavet på bagkant som en form fo…