Spireprojekt

Årlig arkiv for 2017


LCA i de tidlige designfaser

  • 25. oktober 2017

Det gælder for rigtig mange hensyn i bygningsdesignet, at muligheden for at sætte aftryk i designet er størst i de tidlige faser af designprocessen hvor færrest beslutninger er truffet. I praksis kan det være vanskeligt at bruge en livscyklusvurdering (LCA) i de tidlige faser fordi det er en datatung øvelse hvor man skal kende samtlige materialemængder der indgår i byggeriet. En LCA på en bygning bliver derfor ofte lavet på bagkant som en form fo…


Arbejdsfase

  • 3. januar 2018

Den 5. december afholdtes workshop i samarbejde med spireprojektet Bæredygtighedsparadokset. Fremmødet til workshoppen var godt og en række forskellige faggrene, virksomheder og organisationer var repræsenteret. Faglige oplæg om bæredygtighed i de tidlige designfaser samt den reguleringsmæssige kontekst for emnet dannede baggrund for to workshop-dele. I den første workshop-del tog rundbordsdiskussionerne afsæt i deltagernes opfattelse af hvordan…