Blogindlæg

  • 25. oktober 2017

LCA i de tidlige designfaser

Det gælder for rigtig mange hensyn i bygningsdesignet, at muligheden for at sætte aftryk i designet er størst i de tidlige faser af designprocessen hvor færrest beslutninger er truffet. I praksis kan det være vanskeligt at bruge en livscyklusvurdering (LCA) i de tidlige faser fordi det er en datatung øvelse hvor man skal kende samtlige materialemængder der indgår i byggeriet. En LCA på en bygning bliver derfor ofte lavet på bagkant som en form for dokumentation. LCA’ens resultater skulle dog gerne fungere som beslutningsstøtteværktøj til at påvirke byggeriet i en mere miljømæssig bæredygtig retning, og det kræver altså at LCA’en indgår tidligere i processen.

I spireprojektet om smidiggørelse af LCA arbejder vi på at man allerede på skitseniveau kan bruge programmet LCAbyg (www.lcabyg.dk) til beregninger af en bygnings miljøpåvirkning. Således at man på baggrund af bygningens grundform samt enkelte valg af typiske konstruktionsløsninger kan få nogle foreløbige tal for eksempelvis bygningens CO2-aftryk.

Programmeringen kommer til at ske i foråret og vi er lige nu i gang med, i samarbejde med spireprojektet Bæredygtighedsparadokset, at undersøge forskellige virksomheders praksis for beslutninger i den tidlige designfase samt brug af værktøjer. Tirsdag den 5. december afholder vi en åben workshop under titlen ’Hvad er kloge metoder til bæredygtighed i de tidlige designfaser?’ hvor vi håber at deltagerne kan hjælpe os til både en dybere og en bredere forståelse af muligheden for at påvirke beslutninger i de tidlige designfaser.