Blogpost

Der LCA-programmeres på livet løs…

Det gratis værktøj LCAbyg er under ombygning. På baggrund af mange gode input fra deltagere i projektet, herunder tre afholdte workshops, er vi i fuld gang med at smidiggøre processen med at regne miljøpåvirkninger fra bygninger. Programmet bliver enklere at anvende og kommer til at indeholde en række tiltag der gør det lettere at opnå en mere fuldstændig livscyklusvurdering af sit byggeri selvom man kun er i de indledende designfaser. Den færdige brugerflade fremstår mere simpel og via nogle angivne designparametre kan man springe en masse mellemregninger over. Ved hjælp af det generiske fill-in data kan man derfor opnå en omfangsrig LCA selvom det specifikke data for byggeriet først er på plads i de senere faser af designet.

Forløbet i spireprojektet har lært os at LCA bruges forskelligt i virksomhederne og at der efterspørges beregningsværktøjer der er transparente, hurtige at bruge, og der kan tilpasses det arbejdsflow som den enkelte virksomhed praktiserer. Det er vores mål at den nye LCAbyg kan ramme ind i mange af disse behov.