Blogpost

Er der en konflikt mellem bæredygtighed og brandsikkerhed?

I forbindelse med Temadag om lette ventilerede facadesystemer den 6e november var omkring 30 personer fra branchen samlet hos DBI. Vi brugte lejligheden til at få kickstartet projektet “Brand som designparameter - i udvikling af fremtidens facadesystemer” med en workshop. Formålet var at få ord på nogle af de kritiske punkter arkitekten skal være opmærksom på i designprocessen. Dette input skal bruges i en kommende workshop med studerende fra kandidatprogrammet BØT på Arkitektskolen, KADK. 

På en liste over designparametre uddelte deltagerne point i forhold til positiv indflydelse over bæredygtighed (regnet på CO2) og brandsikkerhed. Øvelsen sluttede med en gruppediskussion om de parametre, hvor målet om brandsikkerhed står i konflikt med – eller bliver udfordret af – målet om bæredygtige bygninger. Det var tydeligt, at der er nok at tale om på emnet, når diskussionen føres på tværs af faglighed og virksomhed. 

Stor tak til jer der deltog!  Til jer der ikke var med kommer der flere lejligheder at dele jeres viden i projektet. Hvis I vil høre mere kan I kontakte os eller holde øje med InnoBYG bloggen for at følge kommende aktiviteter.