Blog post

Fuldskala brandtest i hus

Foråret bød på udfordringer, ikke mindst i form af lukning af både DBI og KADK’s fysiske faciliteter. Dette til trods, formåede studerende fra kandidatprogrammet SET/BØT, at ’tegne’ et inspirerende billede af den arkitektur, der opstår når brand er et designparameter i skitseringsarbejdet.

Ud fra de fem studieforslag valgte vi et, som indenfor rammerne kunne omsættes til en facadetest.

Designet blev valgt, blandt andet fordi det havde et interessant princip, som brandrådgiverne ikke kunne forudsige effekten af. Den eneste måde at finde ud, hvad der kan ske, er at teste.

I forbindelse med en temadag om facader, arrangeret af DBI og Teknologisk Institut, fik vi mulighed for at teste facaden i fuld skala. Programmet for temadagen indeholdt, udover Pelle Munch-Petersen og Simon Sköld som fortalte om Brand som designparameter, facadetest og indlæg fra bl.a. Lunds Universitet og Teknologisk Institut.

Facadetesten blev bygget op i DBI’s faciliteter, med materialer fra Keflico og Fermacell.

D.10/9 blev facaden hængt op og testet i DBI’s nye facadehal. 

Med den mængde træ, der var i facaden, var det ikke forventet, at den ville kunne “bestå” den ret strenge test SP fire 105, men testen er et udgangspunkt, hvorfra designet kan optimeres.

Næste skridt bliver at analysere den data der blev indsamlet i testen, for at se, hvordan designet kan optimeres. Parametre man kan “skrue” på er blandt andet dybde på lameller, forhold mellem gips/træ og afstand mellem lameller.

Hvis I vil vide mere om projektet eller facadetesten, findes hele temadagen, og optagelse af testen, på nettet.

For at få adgang sendes navn og jeres virksomheds navn til ssk@brandogsikring.dk