Spireprojekt 2019

Årlig arkiv for 2020


Status fra projektet om den cirkulære byggeplads

Nu skal vi i gang med inspektioner på byggepladser for at få mere viden om det plastaffald, der genereres ved renoveringer. Her er vi på besøg på den byggeplads, der skal danne rammen for én af vores cases. J. Jensen har ansvar for byggepladsdriften, hvilket indebærer håndteringen af affaldsfraktionerne fra renoveringsprojektet. J. Jensen skal over de kommende uger arbejde med sortering af plast på pladsen og se nærmere på plasttyperne, kvalitete…