Projektblog

Afslutning af projekt og rapport klar

Vores spireprojekt om den cirkulære byggeplads er nu afsluttet.

Slutresultatet er en publikation med de resultater, vi er kommet frem til i projektet, som er gennemført i perioden juni 2019 til oktober 2020 og er et samarbejde mellem J. Jensen a/s, Vestforbrændingen I/S, Dansk Affaldsminimering ApS og Teknologisk Institut.

Vores projekt har handlet om, at se på løsninger for at genanvende plastaffald fra bygge- og anlægsbranchen, da plastaffald udgør en vigtig andel af affaldet i branchen. Faktisk stammer ca. en tredjedel af de over 100.000 tons plastaffald, der bliver indsamlet i Danmark om året fra bygge- og anlægsbranchen. Tidligere beregninger og estimeringer peger dog på, at det kun er ca. 17 % af plastaffald fra byggebranchen, der indsamles som plast til genanvendelse. Tallene er behæftet med usikkerhed, da der er begrænset viden om de typer af plast, der anvendes i branchen, mængderne og håndteringen af dem.

I den første del af vores publikation finder du en kort introduktion til plast i byggeriet, efterfulgt af en beskrivelse af de to cases, som der er gennemført i projektet. Case 1 handler om plast i et renoveringsprojekt og case 2 fokuserer på plast fra mindre håndværksprojekter, der indsamles på genbrugspladser.

På baggrund af den indsamlede viden fra inspektionerne og projektdeltagernes viden og erfaring i øvrigt, er der opstillet et beslutningsværktøj, som skal hjælpe entreprenøren i sin beslutning om, hvordan plastaffald fra renoveringer eller nybyggeri skal håndteres. Sidst i publikationen findes en række anbefalinger, som projektgruppen har formuleret.

Læs publikationen her (åbner som PDF)

Læs artikel fra projektet