Blogpost

Status fra projektet om den cirkulære byggeplads

Nu skal vi i gang med inspektioner på byggepladser for at få mere viden om det plastaffald, der genereres ved renoveringer. Her er vi på besøg på den byggeplads, der skal danne rammen for én af vores cases. J. Jensen har ansvar for byggepladsdriften, hvilket indebærer håndteringen af affaldsfraktionerne fra renoveringsprojektet. J. Jensen skal over de kommende uger arbejde med sortering af plast på pladsen og se nærmere på plasttyperne, kvaliteterne og mængderne der opstår.  Typisk bliver hårdt plast sorteret fra og det resterende plast bliver behandlet som brændbart restaffald. I forsøget bliver der sat en ekstra container op til den bløde plastfraktion.

J. Jensen er én af partnerne i vores projektgruppe, som derudover også omfatter Dansk Affaldsminimering og Vestforbrændingen. I samarbejde skal vi udvikle et beslutningsværktøj, der skal øge cirkulariteten på byggepladser i forbindelse med renovering eller nybyggeri og med et særligt fokus på genanvendelse af plastaffald fra byggeriet i anlægsfasen 

Hvis vi skal øge genanvendelsesgraden af den plast, der kommer fra byggepladsen, skal vi have mere viden om de plasttyper, der gemmer sig i containerne, deres respektive mængder og kvaliteter. Hvis materialerne er for urene og for blandede vil det svække afsætningsmulighederne.