Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Dette projekts målsætning er at forbedre ressourceeffektiviteten på byggepladser med fokus på plastaffald. Dette gøres gennem opstilling af et beslutningsværktøj for byggepladser, der kan forbedre cirkulariteten af affald fra byggepladser. Formålet er, at det skal hjælpe entreprenøren i sin beslutning om, hvordan affald fra opbygningsfasen i byggeriet skal håndteres.

For at konkretisere og målrette værktøjet, er der fokus på 1 typisk affaldsfraktion på byggepladser, der har stor betydning og som vurderes at have et potentiale: Plastaffald. Som  perspektivering på projektet laves vurderinger ift. at udbrede erfaringerne til andre affaldsfraktioner, fx gips.

Projektet udføres af J. Jensen, en landsdækkende entreprenørvirksomhed, samt Dansk Affaldsminimering samt Vestforbrændingen.
Teknologisk Institut er deltagende vidensinstitution, som vil drive projektet og omsætte sin viden om byggeaffald til praktisk håndtering.

Projektgruppen vil udføre inspektioner af forskellige af J. Jensens byggepladser. Formålet er at forbedre datagrundlaget for hvor meget plast, der findes på byggepladser og hvornår i byggeprocessen, det opstår. Målet er få valide data for mængder og type af plastaffald, så det miljømæssige og økonomiske potentiale for at udsortere og komprimere plastaffald kan undersøges. Der vil være fokus på folier og EPS, som vurderes at være betydende fraktioner.