Blogpost

Slutrapport og resultater fra projektet

Projektet ”Det Cirkulære Træhus” er nu afsluttet. Afslutningen blev markeret med to velbesøgte webinarer i efteråret 2020 til formidling af projektets resultater. Webinarerne var emne-opdelte og blev kombineret med oplæg om andre relevante projekter indenfor emnet. 

For Horn vinduer er der via projektet udviklet data omkring koblingen mellem ventilationsvinduet og varmepumpen. Dette er simuleret for forskellige klimadata så vinduet både er testet under dansk klima og under et varmere klima for at se om effektiviteten af systemet hhv aftager eller øges ved forskellige udetemperaturer. Arbejdet er både afrapporteret i artiklen ”Demand Control Strategies of a PCM Enhanced Ventilation System for Residential Buildings” og i notatet ”Energy saving potential of a ventilated window and solar energy storage system for residential buildings” (InnoBYGs hjemmeside). Resultaterne fra projekter indgår i Horn vinduets videre udvikling af ventilationsvinduet og løsninger koblet hertil. 

For Saga Wood er der i projektet gennemført LCA-beregninger på Saga Woods løsninger og design af et cirkulært træhus. Løsningerne er holdt op mod et konventionelt hus, hvor forskellen illustreres. Her blev der fundet differencer på 5-60 % på de forskellige parametre i beregningen. Samtidig er problematikken med beregning af genbrugstræ medtaget i beregningerne, hvor forskellige udfaldsscenarier er vendt i projektet. Beregninger og resultater fremgår af ” Det cirkulære træhus LCA” samt ” Forskning i træ”. Begge filer kan hentes på Innobygs hjemmeside. 

På et mere generelt niveau har projektets resultater har givet ny viden til diskussionen omkring genbrugsmaterialer og brug af træ i relation til LCA-beregninger. Dette vil komme hele branchen til gavn via det videre arbejde på BUILD med både LCAByg og træbyggeri, som fylder mere og mere i bevidstheden hos mange parter i den danske byggebranche.

Se præsentation af Det Cirkulære Træhus v/Freja Nygaard Rasmussen

Se præsentation af Forskning i træ v/Harpa Birgisdottir

Se artiklen Energy saving potential of a ventilated window and solar energy storage system for residential buildings