Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Projektet skal italesaette problematikken med dokumentation af genbrugsmaterialer i nybyggeri og arbejde mod øget cirkularitet ved at håndtere og dokumentere nogle af de udfordringer, der idag besvaerliggør valget af de baeredygtige materialer. Løsninger og dokumentation eksemplificeres gennem demonstrationsbyggeriet opført af Saga Wood, som har en høj grad af genbrugstrae og andre genbrugte materialer. Huset er opført i Frejlev udenfor Aalborg. Projektet inddrager desuden materialernes påvirkning af indeklimaet og indeklimaets kvalitet ved brug af nyudviklet styringsenhed til behovstyret ventilation med ventilationsvinduet udviklet af Horn Group.

De problematikker, der arbejdes med i projektet, er fravalg af genbrugsmaterialerne fremfor nye materialer pga manglende dokumentation af 1.) baereevne, 2.) levetid, 3.) kvalitet og 4.) indhold af stoffer, der påvirker indeklimaet. De valgte løsninger understøttes og dokumenteres med LCA-beregninger. Samtidig inddrages udfordringen med at levere nok ensartede genbrugsmaterialer til at kunne bebygge et større byggefelt med huse over en kort periode. Dette stiller krav til lagerbeholdning af materialerne eller koordinering af nedrivning og opbygningsperioder – noget der er meget svaert tilgaengeligt idag. Det sidste element i projektet er analyse af det opnåede indeklima, som både skal dokumentere materialernes påvirkning af indeklimaet samt den valgte løsning med behovstyret ventilation.

Virksomheder i projektet er:
Saga Wood
Horn Group