Spireprojekt 2019

Indlæg i blog "Spireprojekt 2019 - DGNB-kriterier for bæredygtig beton"


Afslutning af Spireprojektet ”DGNB-kriterier for bæredygtig beton”

  • 18. december 2020

Spireprojektet er nu afsluttet og dette er en kort opsummering af resultaterne opnået siden sommeren 2019. Sammen med deltagere fra den danske betonbranche har Teknologisk Institut arbejdet på at få udbredt kendskabet til DGNB-certificering i betonindustrien. Dette er sket ved foredrag og præsentationer på bl.a. brancheforeningen Dansk Betons medlemsarrangementer i 2019 og 2020. Spireprojektet er foregået i en periode, hvor der aldrig har været…


Beton er bæredygtigt

Dansk Beton brancheorganisationen har opstillet mål for udviklingen af bæredygtig beton frem til 2030. Blandt andet skal betonens CO2 aftryk halveres og der arbejdes på et fælles roadmap til at nå dette mål. Se mere herom på www.baeredygtigbeton.dk  Samtidig er efterspørgslen for DGNB-certificeret byggeri stigende, hvilket også stillet øget krav til betonbranchens dokumentation af bæredygtighed og fokus på CO2-aftrykket igennem livscyklusanalyse…