Blogpost

Beton er bæredygtigt

Dansk Beton brancheorganisationen har opstillet mål for udviklingen af bæredygtig beton frem til 2030. Blandt andet skal betonens CO2 aftryk halveres og der arbejdes på et fælles roadmap til at nå dette mål. Se mere herom på www.baeredygtigbeton.dk 

Samtidig er efterspørgslen for DGNB-certificeret byggeri stigende, hvilket også stillet øget krav til betonbranchens dokumentation af bæredygtighed og fokus på CO2-aftrykket igennem livscyklusanalyser. Derfor har Dansk Beton også iværksat udarbejdelse af et fælles værktøj til at lave tredjepartsverificerede miljøvaredeklarationer på en lang række gængse betonprodukter. 

Spireprojektet skal, sideløbende med disse aktiviteter, klæde betonproducenterne bedre på i forhold til at forstå de forskellige DGNB-kriterier og være bedre i stand til at rådgive deres kunder om hvilke betoner, der er de optimale for en given anvendelse. Samt hvilken effekt det har for opnåelse af point til DGNB-certificering. Både elementproducenter og fabriksbetonleverandører deltager i spireprojektet. 

Alle der interesserer sig for dette område – såvel producenter, entreprenører og rådgivere som bygherrer – er velkomne til at sende deres spørgsmål, eller generelle kommentarer til cln@teknologisk.dk som derefter vil forsøge at få de forskellige input bearbejdet og formidlet ud.