Blogpost

  • 18. december 2020

Afslutning af Spireprojektet ”DGNB-kriterier for bæredygtig beton”

Spireprojektet er nu afsluttet og dette er en kort opsummering af resultaterne opnået siden sommeren 2019.

Sammen med deltagere fra den danske betonbranche har Teknologisk Institut arbejdet på at få udbredt kendskabet til DGNB-certificering i betonindustrien. Dette er sket ved foredrag og præsentationer på bl.a. brancheforeningen Dansk Betons medlemsarrangementer i 2019 og 2020.

Spireprojektet er foregået i en periode, hvor der aldrig har været mere fokus på bæredygtighed og hvor en del forskellige tiltag er blevet iværksat, der har haft direkte indflydelse på spireprojektet:

  • DGNB-manualen er blevet opdateret til 2020 udgaven og LCA-Byg værktøjet er ligeledes blevet opdateret.
  • Brancheforeningen Dansk Beton iværksatte Bæredygtig Beton Initiativet og udgav sit 2030 Roadmap med konkrete forslag til en halvering af betonbyggeriets CO2 udledninger frem til 2030.
  • Brancheforeningen Dansk Beton har fået udarbejdet og udgivet 14 branche-EPD’er, der dækker i alt 39 produkttyper/datasæt.
  • TBST har lanceret den frivillige bæredygtighedsklasse

Såvel Roadmap som branche-EPD’er kan findes på Bæredygtig Beton hjemmesiden www.baeredygtigbeton.dk.

Spireprojektet har sendt kommentarer og input til DK-GBC
I forbindelse med udgivelsen af DGNB 2020 manualen har spireprojektet sendt kommentarer til det danske Green Building Council, der administrerer DGNB-systemet. Kommentarerne er fremsendt på hele branchens vegne og drejer sig primært om forskellige emner, der relaterer sig til livscyklusberegninger og anvendelse af miljøpåvirkningsdata fra branche-EPD’er. Blandt andet bør der åbnes op for muligheden for at kunne medregne bidrag fra karbonatiseringsprocessen igennem hele byggeriets levetid.

Et andet vigtigt emne, der er omfattet af kommentarerne, er cirkulær økonomi og genbrug af beton. Som DGNB-manualen er udformet p.t. kan der ikke opnås DGNB-point for genanvendelse af hele bygningskomponenter, der stammer fra de bærende konstruktioner. Dette er hverken hensigtsmæssigt eller bæredygtigt og modarbejder den genbrugstanke, som kan være med til at forbedre betonbyggeriets bæredygtighedsprofil markant.

Vejledningsfolder under udarbejdelse
Et andet vigtigt slutresultat af spireprojektet er udarbejdelsen af en folder, som kan bruges internt i betonbranchen til vejledning og videndeling om DGNB-systemet. Folderen skal også tjene som information til rådgivere og DGNB-konsulenter, der tænker beton ind i byggeriet. Folderen er færdigskrevet og vil blive layoutet og udgivet af brancheforeningen Dansk Beton i starten af 2021.