Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Termisk behandling af PCB-forurenede bygninger opnås traditionelt ved at opvarme bygninger til 60-80ºC vha. fx oliefyr. De afgassede PCB’er udsuges og fjernes vha. kulfiltre. Teknologien anvendes allerede i dag, men er meget omkostningstung, energikrævende og kræver at bygningen tages ud af drift i en længere periode med genhusningsomkostninger til følge Der er derfor fortsat et stort potentiale for teknologioptimering.

Overfladespecifikke varmekilder, der kan opvarme dele af bygningen i stedet for hele bygningen, er særlig interessant, idet de giver mulighed for væsentlige besparelser, da en langt mindre del af bygningen skal opvarmes. Projektet undersøger effektiviteten og anvendeligheden af et kommercielt tilgængeligt system baseret på fleksible varmemåtte, som pt. anvendes til udtørring af bygninger ifm. vandskadesanering. Varmemåtterne kan muliggøre behandlingen af ét rum ad gangen med en hurtigere opsætning og nedtagning, og dermed øget fleksibilitet og reducerede omkostninger.

Baggrund for projektet:
Der findes i Danmark mellem 545.700 og 740.800 bygninger, som potentielt skal PCB-saneres (Energistyrelsen, 2013). Potentialet for økonomiske og energibesparelser er derfor betydeligt.
Nedrivnings- og miljøsaneringsfirmaer repræsenterer omkring 1700 firmaer i Danmark, med cirka 6000 ansatte i 2007, og en omsætning på omtrent 9 mia. kr. i 2011 (Statistikbanken.dk). En teknologisk udvikling inden for dette område vil derfor have en betydelig økonomiske betydning.

Virksomheder i projektet er:
Tscherning A/S
NAC Europe