Spireprojekt 2019

Indlæg i blog "Spireprojekt 2019 - Fra byggeaffald til ressource"


Rapporten er klar

  • 14. december 2020

Så er vi klar med resultatet fra fra vores spireprojekt "Fra byggeaffald til ressource". Slutresultatet er en rapport, som beskriver arbejdet i projektet. Projektet adresserer de store samfundsmæssige udfordringer, som knapheden af primære og ikke fornybare råstoffer repræsenterer. Projektet peger på løsninger i forhold til barrierer for genanvendelse og oparbejdning af fx stedlige ressourcer i form af normkrav om materialedokumentation og slutk…


Fremdrift og tæt på afslutning

Den 22. september 2020 gennemførte vi den anden af to planlagte workshops i spireprojektet ”Fra byggeaffald til ressource”. 30 personer deltog denne gang i workshoppen. Der deltog bygherrer, rådgivere (især landskabsarkitekter), anlægsgartnere, entreprenører og nyttiggørelsesvirksomheder. I den første workshop (21. januar 2020) var formålet gennem oplæg fra projektets partnere og diskussion at forsøge at forsøge at afdække, hvilke barrierer, de…


Invitation: Hvordan kan anlægs- og landskabsarbejder bidrage til den cirkulære økonomi?

Inviation til workshop d. 22. september 2020 Hvordan kan anlægs- og landskabsarbejder bidrage til den cirkulære økonomi? Dette spørgsmål har vi arbejdet med det seneste års tid, og nu inviterer vi til den anden af to planlagte brancheworkshop om emnet. Workshoppen afholdes hos Malmos d. 22. september kl. 14.00-16.30. På workshoppen vil vi med udgangspunkt i de cases, vi har arbejdet med, fortælle om vores erfaringer og resultater. Vi viser de…


Den første brancheworkshop afholdt

Tirsdag d. 21. januar 2020 afholdt vi sammen med Danske Landskabsarkitekter den første ud af to planlagte workshops i spireprojektet ”Fra byggeaffald til ressource”. Temaet for workshoppen var, hvordan anlægs- og landskabsarbejder kan bidrage til den cirkulære økonomi, samt hvilke potentialer og udfordringer, der er forbundet med øget cirkularitet. Vi drøftede blandt andet udfordringer forbundet med udbud, vejnormer, økonomi, logistik og tid, og…


Invitation til workshop d. 21. januar 2020

Hvordan kan anlægs- og landskabsarbejder bidrage til den cirkulære økonomi? Vores projekt har været i gang omkring et halvt år, og sammen med Danske Landskabsarkitekter inviterer vi nu til workshop d. 21. januar 2020 kl. 15.30-18.30 Formålet med workshoppen er, gennem oplæg fra projektets partnere og diskussion, at forsøge at afdække, hvilke barrierer, der er for anvendelse af sekundære råstoffer i anlægs- og landskabsarbejder, og se på hvilke …


Opstart af projektet med første virksomhedsbesøg

  • 16. september 2019

Så er vi i gang med projektet! Vores første arbejdsmøde i InnoBYG spireprojektet ”Fra byggeaffald til ressource” blev holdt hos NORRECCO, som er en af de fire virksomheder, der deltager i projektet. De øvrige virksomheder er GHB Landskabsarkitekter, Out of Office Architechture og Malmos. Teknologisk Institut er projektleder.  I vores projekt skal vi blandt andet undersøge, hvordan nogen af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranch…