Spireprojekt 2019

Indlæg i blog "Spireprojekt 2019 - Fra byggeaffald til ressource"


Invitation: Hvordan kan anlægs- og landskabsarbejder bidrage til den cirkulære økonomi?

Inviation til workshop d. 22. september 2020 Hvordan kan anlægs- og landskabsarbejder bidrage til den cirkulære økonomi? Dette spørgsmål har vi arbejdet med det seneste års tid, og nu inviterer vi til den anden af to planlagte brancheworkshop om emnet. Workshoppen afholdes hos Malmos d. 22. september kl. 14.00-16.30. På workshoppen vil vi med udgangspunkt i de cases, vi har arbejdet med, fortælle om vores erfaringer og resultater. Vi viser de…


Den første brancheworkshop afholdt

Tirsdag d. 21. januar 2020 afholdt vi sammen med Danske Landskabsarkitekter den første ud af to planlagte workshops i spireprojektet ”Fra byggeaffald til ressource”. Temaet for workshoppen var, hvordan anlægs- og landskabsarbejder kan bidrage til den cirkulære økonomi, samt hvilke potentialer og udfordringer, der er forbundet med øget cirkularitet. Vi drøftede blandt andet udfordringer forbundet med udbud, vejnormer, økonomi, logistik og tid, og…


Invitation til workshop d. 21. januar 2020

Hvordan kan anlægs- og landskabsarbejder bidrage til den cirkulære økonomi? Vores projekt har været i gang omkring et halvt år, og sammen med Danske Landskabsarkitekter inviterer vi nu til workshop d. 21. januar 2020 kl. 15.30-18.30 Formålet med workshoppen er, gennem oplæg fra projektets partnere og diskussion, at forsøge at afdække, hvilke barrierer, der er for anvendelse af sekundære råstoffer i anlægs- og landskabsarbejder, og se på hvilke …


Opstart af projektet med første virksomhedsbesøg

  • 16. september 2019

Så er vi i gang med projektet! Vores første arbejdsmøde i InnoBYG spireprojektet ”Fra byggeaffald til ressource” blev holdt hos NORRECCO, som er en af de fire virksomheder, der deltager i projektet. De øvrige virksomheder er GHB Landskabsarkitekter, Out of Office Architechture og Malmos. Teknologisk Institut er projektleder.  I vores projekt skal vi blandt andet undersøge, hvordan nogen af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranch…