Blogpost

Invitation til workshop d. 21. januar 2020

Hvordan kan anlægs- og landskabsarbejder bidrage til den cirkulære økonomi?

Vores projekt har været i gang omkring et halvt år, og sammen med Danske Landskabsarkitekter inviterer vi nu til workshop d. 21. januar 2020 kl. 15.30-18.30

Formålet med workshoppen er, gennem oplæg fra projektets partnere og diskussion, at forsøge at afdække, hvilke barrierer, der er for anvendelse af sekundære råstoffer i anlægs- og landskabsarbejder, og se på hvilke muligheder der er for øget ressourceudnyttelse.

Find invitationen her