Spireprojekt 2019

Årlig arkiv for 2020


Den første brancheworkshop afholdt

Tirsdag d. 21. januar 2020 afholdt vi sammen med Danske Landskabsarkitekter den første ud af to planlagte workshops i spireprojektet ”Fra byggeaffald til ressource”. Temaet for workshoppen var, hvordan anlægs- og landskabsarbejder kan bidrage til den cirkulære økonomi, samt hvilke potentialer og udfordringer, der er forbundet med øget cirkularitet. Vi drøftede blandt andet udfordringer forbundet med udbud, vejnormer, økonomi, logistik og tid, og…


Invitation: Hvordan kan anlægs- og landskabsarbejder bidrage til den cirkulære økonomi?

Inviation til workshop d. 22. september 2020 Hvordan kan anlægs- og landskabsarbejder bidrage til den cirkulære økonomi? Dette spørgsmål har vi arbejdet med det seneste års tid, og nu inviterer vi til den anden af to planlagte brancheworkshop om emnet. Workshoppen afholdes hos Malmos d. 22. september kl. 14.00-16.30. På workshoppen vil vi med udgangspunkt i de cases, vi har arbejdet med, fortælle om vores erfaringer og resultater. Vi viser de…


Fremdrift og tæt på afslutning

Den 22. september 2020 gennemførte vi den anden af to planlagte workshops i spireprojektet ”Fra byggeaffald til ressource”. 30 personer deltog denne gang i workshoppen. Der deltog bygherrer, rådgivere (især landskabsarkitekter), anlægsgartnere, entreprenører og nyttiggørelsesvirksomheder. I den første workshop (21. januar 2020) var formålet gennem oplæg fra projektets partnere og diskussion at forsøge at forsøge at afdække, hvilke barrierer, de…


Rapporten er klar

  • 14. december 2020

Så er vi klar med resultatet fra fra vores spireprojekt "Fra byggeaffald til ressource". Slutresultatet er en rapport, som beskriver arbejdet i projektet. Projektet adresserer de store samfundsmæssige udfordringer, som knapheden af primære og ikke fornybare råstoffer repræsenterer. Projektet peger på løsninger i forhold til barrierer for genanvendelse og oparbejdning af fx stedlige ressourcer i form af normkrav om materialedokumentation og slutk…