Blogpost

Den første brancheworkshop afholdt

Tirsdag d. 21. januar 2020 afholdt vi sammen med Danske Landskabsarkitekter den første ud af to planlagte workshops i spireprojektet ”Fra byggeaffald til ressource”.

Temaet for workshoppen var, hvordan anlægs- og landskabsarbejder kan bidrage til den cirkulære økonomi, samt hvilke potentialer og udfordringer, der er forbundet med øget cirkularitet. Vi drøftede blandt andet udfordringer forbundet med udbud, vejnormer, økonomi, logistik og tid, og der givet bud på, hvilke materialestrømme/affaldsstrømme fokus burde/kunne være på.

Mere end 50 personer deltog i workshoppen, og med repræsentanter fra både bygherrer, rådgivere, entreprenører og nyttiggørelsesvirksomheder var der rig mulighed for dialog på tværs af byggeriets parter. For os i projektgruppen (GHB Landskabsarkitekter, Malmos, Norrecco, Out of Office Architecture og Teknologisk Institut) var der også værdifulde inputs til det videre arbejde i projektet.

Vi glæder os allerede til den næste workshop, som vi forventer at afholde efter sommerferien.


Så går workshoppen i gang, og de næste tre timer blev der fortalt, stillet spørgsmål og drøftet
potentialer og udfordringer forbundet med cirkulær økonomi. Foto: Nina Trock-Jansen.


Hvordan flytter man det indgroede ’mindset’ for alle involverede i sagen? Er der andre barrierer
for genbrug af bærelag? Der var nok af spørgsmål at diskutere på workshoppen. Foto: Nina Trock-Jansen.


Hvordan ser de materialer ud, som man kunne forestille sig anvendt i landskabsarbejder?
Medbragte materialeprøver af beton og tegl i forskellige størrelser og blandingsforhold gav en idé.
Foto: Nina Trock-Jansen.