Blogpost

  • 14. december 2020

Rapporten er klar

Så er vi klar med resultatet fra fra vores spireprojekt "Fra byggeaffald til ressource". Slutresultatet er en rapport, som beskriver arbejdet i projektet.

Projektet adresserer de store samfundsmæssige udfordringer, som knapheden af primære og ikke fornybare råstoffer repræsenterer. Projektet peger på løsninger i forhold til barrierer for genanvendelse og oparbejdning af fx stedlige ressourcer i form af normkrav om materialedokumentation og slutkontrol og kommer med løsningsforslag for udnyttelse af nogle af de store affaldsstrømme fra renoverings- og nedrivningsaktiviteter.

Formålet med projektet var at belyse, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra bygge- og anlægsbranchen kan opgraderes og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekter.

Dette er belyst gennem to cases med hvert sit fokusområde. De to cases er valgt på baggrund af en indledende undersøgelse af, hvilke affaldsstrømme der har størst potentiale for recirkulering. 

I den første case undersøges det, hvordan brugte grusmaterialer kan oparbejdes på stedet og blive brugt igen.

Den anden case undersøger, hvordan beton- og murstensaffald kan opgraderes og indgå i anlægs- og landskabsarbejder.

Tak til alle involverede i projektet!

Læs slutrapporten her (PDF)