Blogpost

  • 30. december 2020

IGENBRUGSTRÆ afsluttet

Vores spireprojekt om anvendelsen af genbrugstræ til træfiberisolering er nu afsluttet.

Projektet resulterede i flere prototyper baseret på de bindere og neddelingsteknikker, der er arbejdet med i løbet af projektet i samarbejde med Højen Nedbrydning ApS, EUROmilling a/s og Teknologisk Institut.

Der er i projektet blevet arbejde med at videreudvikle teknikken til at neddele træ til træfiberisolering, så den kan anvendes på genbrugstræ. Dette har inkluderet arbejde med forskellige forbehandlinger af træet. Der har i projektet været set på træ fra nedrivning og renovering af bygninger, men der blev i løbet af projektet også set på andet genbrugstræ.

Der er blevet fremstillet løsfibre, der er blevet videreforarbejdet til isoleringsplader. Der har i fremstillingen af isoleringspladerne været fokus på biobaserede bindere og både kommercielle og nye bindere er blevet afprøvet. For at sikre at et nyt cirkulært produkt ikke bringer uønskede kemikalier videre i kredsløbet, er der blevet opstillet sorteringskriterier for det genanvendte træ, set på tilgængelige mængder og prototypernes egenskaber i forbindelse med isoleringsevne, brand og skimmel er blevet undersøgt.