Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

IGENBRUGSTRÆ - Innovativ udnyttelse af træ fra nedrivning til genbrug i nye byggematerialer

Der er stort behov for løsninger til genanvendelse af konstruktionstræ. Hvert år genereres 350.000 tons affaldstræ, hvoraf halvdelen anvendes til spånplader. Nedbrydningsfirmaer håndterer en stor del af dette i forbindelse med nedrivning og renovering og udgør en udgift på 100 kr / ton i nedelingsafgift.

Hermed håndteres store mængder træ af høj kvalitet, som sorteres og efterfølgende afsættes mod betaling og alligevel ender i et forbrændingsanlæg. Der er et stort incitament for at udvikle nye afsætningskanaler.

IGENBRUGSTRÆ ønsker at skabe cirkulær ressourceeffektivitet gennem udvikling af nye byggematerialer uden tilførsel af uønskede kemikalier. IGENBRUGSTRÆ udvikler hele værdikæden dvs. sorteringssikring af råvaren (nedriverne) og forarbejdning i et procesanlæg. Det færdige produkt dokumenteres mht. egenskaber, holdbarhed, indeklimapåvirkning, uønskede kemiske stoffer, osv. IGENBRUGSTRÆ faciliterer et vækstpotentiale for nedbrydningsvirksomhederne, der igennem innovation konverterer udgift til indtægt.

Projektets resultater vil åbne op for nye afsætningskanaler for nedbrydningsfirmaerne og genbrugspladserne.

Virksomheder i projektet er:

Højen Nedbrydning ApS
EUROmilling a/s