Blogpost

Her er en spire der kommer til at vokse sig stor!

 

Indeklima i plejeboliger er en problemstilling med mange facetter. At arbejde med projektet kan næste bedst beskrives, som at kigge ind gennem en dør der står klem. Det der kan skimtes  gennem sprækken, er både skræmmende og fascinerende.

Men en ting står lysende klart. - For at sikre det gode indeklima I fremtidens plejbolig, er der behov for at få udarbejdet såvel retningslinier som ny viden på området.

Først viden
De I projektet gennemførte feltstudier indikere bla.  at:

  • Almindeligt anvendte indeklima teorie er muligvis ikke gældende for plejeboligens beboer.
  • Ved at sætte indeklimaet I fokus, er det måske muligt at skabe et komfortabelt indeklima for såvel beboer som personalet.
  • Der er brugsmønstre, der kan medfører sundhedsskadelige arbejdsmiljøer for personalet som ikke indregnes I de almindelige projekteringskriterier. 

Siden retningslinjer
Der er behov for at sætte fokus på indeklimaet allerede i byggeriets progamfase, og fremme dialogen mellem de forskellige parter i en potentiel byggeproces. For fokus, argumentation og vidensgrundlag er vidt forskellige hos de forskellige parter. Tag eksempelvis:

Arkitekten som formgiver er der fokus på at finde de parametre der gør en bolig til et hjem, hvordan føres det levede liv videre i plejeboligen. 

Ingeniøren sætter formen I funktion, så her er fokus på målbare krav, der kan anvendes som dimensioneringskriterier - eksempelvis ønskede rumtemperaturer eller nødvendige luftskifter. 

Plejesektoren Bruger de rammer der stilles til rådighed til at skabe gode hjem og arbjedspladser. Her er fokus på værdighed, omsorg, pleje og respekt for det enkelte menneskes ønsker og behov. 

Tilgangen er forskellig men målet er det samme hos alle - at skabe gode boliger, til den gruppe af ældre der grundet fysiske eller psykiske lidelser ikke længere kan tage vare på sig selv. 

Der kan læses mere om projektets resultater I en artikel i HVAC-magasinet (nr.12 november 2020), s 24-26.

Der ud over er diplomingeniørprojektet "Termisk indeklima på plejehjem"  af Cathrine Schermer Riis og Amalie Dokkedal Jensen udarbejdet med afsæt projektets feltstudie. Et projekt der har gjort det muligt for de studerende at deltage I Rehva’s internationale studenterkonkurrence. 

Så med afslutningen af et meget givende projektet kan det konkluderes at arbejdet mod et godt indeklima I plejeboligerne kun lige er begyndt.