Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Gennem de seneste 5 års plejeboligbyggeri, har det indeklimatekniske fokus vaeret på dagslys og døgnrytmebelysning. Men screeninger har vist at der mangler både viden og værktøjer til at håndtere såvel termisk som atmosfærisk indeklima

For hæve det generelle vidensniveau vil projektet her omfatte
• Desk research, kortlægning af eksisterende viden om alderens betydning på komfortkrav, samt klarlægning af best praksis i byggebranchen og plejesektoren.
• Feltstudier, hvordan ser virkeligheden ud? Observationer af arbejdsfunktioner kombineres med målinger af aktivitetsniveau hos plejepersonale og beboer, samt indeklimatekniske målinger af forholdene i eksisterende plejeboliger.

På baggrund af undersøgelserne opstilles termiske komfortintervaller for plejeboligens to brugergrupper, og øvrige fokus-/indsatsområder identificeres.