Spireprojekt 2019

Årlig arkiv for 2020


Mængder og sammensætning af plastaffaldet hos to byggevarevirksomheder er undersøgt

I januar 2020 besøgte vi to jyske byggevarevirksomheder for at udføre en stikprøvekampagne ifm. spireprojektet ”Kortlægning, kvalitetsvurdering og optimering af byggevare plastaffald (KVOB)”. Den ene virksomhed er byggevareproducent og den anden leverandør af tag- og facadesystemer, hvilket udmøntede sig i hvor i værdikæden størstedelen af deres plastaffald blev genereret (internt i virksomheden eller på byggepladsen). Stikprøvekampagnen fokus…