Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Byggeriet genererer store mængder plastaffald: underleverandører sender emballageplast med materialer til producenterne af byggevarer, plast bliver til affald i selve produktionen, og emballage ender som affald på byggepladserne. Der er i dag meget lidt viden om typen, kvaliteten og maengderne af denne plast. For at øge genanvendelsen er et samlet syn på hele vaerdikaeden nødvendigt. Dette mangler i dag.

Projektets formål er at bidrage med nødvendig viden til forebyggelse og genanvendelse af plastaffald i byggeriet. Dette sker ved en række tiltag:

1. Kvantitativ og kvalitativ kortlaegning af plastaffald (mængder, strømme og typer) hos producenter af byggevarer i hele vaerdikaeden baseret på udvalgte case-virksomheder.

2. Kvalitetsvurdering af plastaffald. Prøvetagning af plastaffald/materialer hos case-virksomheder og aflevering på byggeplads efterfølgende karakterisering (forurening, kompositmaterialer, polymertyper, adskillelighed) af plasten med henblik på genanvendelse.

3. Miljøvurdering af mulige initiativer til forebyggelse af plastaffald og øget plastgenanvendelse i byggeriet. Baseret på kortlaegning og karakterisering af plastmaterialer og via livscyklusvurdering fastlaegges potentialet for miljøgevinster ved genanvendelse, reduktion af mængder, erstatning med andre materialer osv.

4. Afrapportering af initiativer i katalogform, således at projektets resultater kan udbredes til andre aktører.

Projektet tager udgangspunkt i en raekke forskningsprojekter på DTU Miljø gennemført på plast i husholdningsaffald og fra genbrugsstationer.