Udviklingsprojekter

- En oversigt over alle vores udviklingsprojekter


Branchevejledning i LCA

I dette projekt udarbejder vi en branchevejledning som de enkelte parter i byggeriets værdikæde kan henvise til, så der ud over krav og vejledning i de eksisterende standarder sikres et konsistent ber…

Projektbeskrivelse: Branchevejledning i LCA

Seneste blogindlæg: Resultater klar fra projektet


Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Projektet vil illustrere og dokumentere den kontekstafhængige brandsikkerhed for udvalgte facadesystemer med biobaserede materialer med henblik på at opnå et større anvendelsesområde.

Projektbeskrivelse: Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Seneste blogindlæg: Tre korte film fra facadebrandtests


Bæredygtighedsparadokset

Stigende efterspørgsel for bæredygtigt byggeri betyder, at miljømæssigt bæredygtighed skal vurderes tidligt i designprocessen. Det resulterer i et paradoks, fordi i de indledende konceptuelle faser er…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Beslutninger og beregninger med dataopsamling og erfaring


Design for Disassembly i præfabrikeret byggeri

Projektets formål er, at styrke ressourceoptimeringen i byggeriet ved at udpege, analysere og konkretisere potentialerne i udviklingen af nye præfabrikationsmetoder, der bygger på Design for Disassemb…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Idekatalog fra projektet klar


Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Formålet med projektet var dels at forbedre den eksisterende dokumentation omkring NVVK-konceptet, men også samtidig at give mulighed for at udfolde konceptets potentiale på forskellige bygningstyper …

Projektbeskrivelse: Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Seneste blogindlæg: De første projektresultater!


Dokumentation af innovative bæredygtige byggematerialer

Det er projektets formål, 1) at klæde byggebranchens parter på således, at alle bedre kender deres rolle og ansvar ift. at sikre, at der kun indbygges nye, bæredygtige byggematerialer i byggeriet, so…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


DynSIOK

Formålet med spireprojektet "DynSIOK - Dynamisk Solafskærmning med Indbygget Opvarmning og Køling" var, at bestemme potentialet af DynSIOK samt styrke dokumentationsgrundlaget overfor potentielle kund…

Projektbeskrivelse: DynSIOK

Seneste blogindlæg: TRNSYS


Fleretagers træhuse i Danmark

Der er formentlig flere årsager til, at byggeriet af fleretagers træhuse ikke har slået igennem i Danmark. Formålet med projektet er således, at få afdækket disse barrierer. Det kan være såvel teknisk…

Projektbeskrivelse: Fleretagers træhuse i Danmark

Seneste blogindlæg: Notater fra projektet klar


LCC i hverdagen

Totaløkonomi, er igennem de seneste år blevet et mere og mere kendt begreb i byggebranchen, ikke mindst gennem LCCbyg – Et totaløkonomisk værktøj, der skal bidrage til en helhedsorienteret anskuelse a…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Projektet ”LCC i hverdagen” er nu afsluttet


Materialepas

Projektets mål er at øge sporbarhed af bygge- og anlægsaffald og sikkerhed ifm. genbrug og genanvendelse heraf, ved at udvikle et koncept for et "materialepas."

Projektbeskrivelse: Materialepas

Seneste blogindlæg: Materialepas viser vejen for genbrugsbyggematerialer


Mikroprojektering

I dette projekt, beskæftiger vi os med, hvad vi har valgt at kalde "Mikroprojektering". Det betyder, at vi vil arbejde i det område, hvor der på nuværende tidspunkt ikke udføres nogen form for formel …

Projektbeskrivelse: Mikroprojektering

Seneste blogindlæg: Projektet er afsluttet og resultaterne klar


Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Projektet skal undersøge effektivitet af radonsug med naturligt aftræk set i forhold til variationen hen over året, dvs. forholdene i overgangssæson og sommer følges, for derved at undersøge om der er…

Projektbeskrivelse: Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Seneste blogindlæg: Slutrapport og presseomtale


Smidiggørelse af LCA i tidlige design faser

LCA giver et billede af et byggeris miljøpåvirkninger. LCA indgår nu i certificering af bæredygtigt byggeri, men kan også forventes at få større betydning i fremtidige krav til byggeriet. Den store…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Der LCA-programmeres på livet løs…


Superdrænende betonbelægninger

Projektets formål er at afdække muligheden for at etablere permeable in-situ støbte betonbelægninger, der er holdbare under danske klimaforhold. Trods gode erfaringer i udlandet, er in-situ støbte …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afslutning af projektet og offentliggørelse af resultater


Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renoveri…

Projektbeskrivelse: Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Seneste blogindlæg: Projektresultater