Udviklingsprojekter

- En oversigt over alle vores udviklingsprojekter


Branchevejledning i LCA

I dette projekt udarbejder vi en branchevejledning som de enkelte parter i byggeriets værdikæde kan henvise til, så der ud over krav og vejledning i de eksisterende standarder sikres et konsistent ber…

Projektbeskrivelse: Branchevejledning i LCA

Seneste blogindlæg: Resultater klar fra projektet


Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Projektet vil illustrere og dokumentere den kontekstafhængige brandsikkerhed for udvalgte facadesystemer med biobaserede materialer med henblik på at opnå et større anvendelsesområde.

Projektbeskrivelse: Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Seneste blogindlæg: Tre korte film fra facadebrandtests


Spireprojekt 2019 - Brand som designparameter – i udvikling af fremtidens facadesystemer

Projektet har til formål at introducere brand som designparameter i demontér- og recirkulerbare facadesystemer for arkitekter, ingeniører og producenter. Projektet viser, hvordan innovative arkitek…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Fuldskala brandtest i hus


Bæredygtighedsparadokset

Stigende efterspørgsel for bæredygtigt byggeri betyder, at miljømæssigt bæredygtighed skal vurderes tidligt i designprocessen. Det resulterer i et paradoks, fordi i de indledende konceptuelle faser er…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Beslutninger og beregninger med dataopsamling og erfaring


Spireprojekt 2019 - Den cirkulære byggeplads

Den cirkulære byggeplads vil udvikle et beslutningsværktøj, der skal øge cirkulariteten på byggepladser i forbindelse med renovering eller nybyggeri og med et særligt fokus på genanvendelse af plastaf…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afslutning af projekt og rapport klar


Design for Disassembly i præfabrikeret byggeri

Projektets formål er, at styrke ressourceoptimeringen i byggeriet ved at udpege, analysere og konkretisere potentialerne i udviklingen af nye præfabrikationsmetoder, der bygger på Design for Disassemb…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Idekatalog fra projektet klar


Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Formålet med projektet var dels at forbedre den eksisterende dokumentation omkring NVVK-konceptet, men også samtidig at give mulighed for at udfolde konceptets potentiale på forskellige bygningstyper …

Projektbeskrivelse: Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Seneste blogindlæg: De første projektresultater!


Spireprojekt 2019 - Det cirkulære træhus

Projektet tager udgangspunkt i et demonstrationsbyggeri opført med en høj grad af genbrugstrae. Huset har fokus på alle aspekter af baeredygtighed og giver et bud på fremtidens almennyttige boligform,…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Slutrapport og resultater fra projektet


Spireprojekt 2019 - DGNB-kriterier for bæredygtig beton

Byggebranchen oplever i disse år en stigende efterspørgsel på certificering af bygningers bæredygtighed. Projektets formål er at fremme anvendelsen af bæredygtig beton i byggeriet med udgangspunkt i b…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afslutning af Spireprojektet ”DGNB-kriterier for bæredygtig beton”


Dokumentation af innovative bæredygtige byggematerialer

Det er projektets formål, 1) at klæde byggebranchens parter på således, at alle bedre kender deres rolle og ansvar ift. at sikre, at der kun indbygges nye, bæredygtige byggematerialer i byggeriet, so…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


DynSIOK

Formålet med spireprojektet "DynSIOK - Dynamisk Solafskærmning med Indbygget Opvarmning og Køling" var, at bestemme potentialet af DynSIOK samt styrke dokumentationsgrundlaget overfor potentielle kund…

Projektbeskrivelse: DynSIOK

Seneste blogindlæg: TRNSYS


Fleretagers træhuse i Danmark

Der er formentlig flere årsager til, at byggeriet af fleretagers træhuse ikke har slået igennem i Danmark. Formålet med projektet er således, at få afdækket disse barrierer. Det kan være såvel teknisk…

Projektbeskrivelse: Fleretagers træhuse i Danmark

Seneste blogindlæg: Notater fra projektet klar


Spireprojekt 2019 - FlexPCB - Fleksibel PCB-sanering i byggeri

Projektets formål er at demonstrere og formidle en ny, billigere og mere fleksibel metode til at fjerne PCB i bygninger. Metoden vil muliggøre, at bygninger kan saneres ét lokale ad gangen, med markan…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Projektet er afsluttet og vi er klar med resultater


Spireprojekt 2019 - Fra byggeaffald til ressource

Formålet med projektet er at demonstrere, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranchen kan opgraderes til højkvalitetsprodukter og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekt…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Rapporten er klar


Spireprojekt 2019 - Fremtidssikring af det klassiske 2-lags vindue

I 2020 strammes energikravene til vinduer markant. Mange mindre vinduesproducenter er derfor usikre på, om de kan fortsætte produktionen af 2-lags vinduer, som står for en overvejende del af omsætning…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse


Spireprojekt 2019 - IGENBRUGSTRÆ

Der er en meget stor andel af overskudstræ til genanvendelse (200.000 tons/år) som ikke udnyttes optimalt, da det ikke indgår i spånpladeproduktion, pga. manglende kapacitet i DK. Nedbrydningsfirmaer …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: IGENBRUGSTRÆ afsluttet


Spireprojekt 2019 - Indeklima i fremtidens plejeboliger

Inden år 2030 skal der opføres 25.000 nye plejeboliger. Disse skal fungere som værdige hjem og gode arbejdspladser. Der har hidtil ikke vaere fokus på indeklima og ældre, så der mangler viden og værkt…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Her er en spire der kommer til at vokse sig stor!


Spireprojekt 2019 - Kortlægning, kvalitetsvurdering og optimering af byggevare plastaffald (KVOB)

Byggeriet genererer store mængder plastaffald: plast generet ved byggevareproducenter, emballageplast på byggepladser mm. Der er i dag meget lidt viden om typen, kvaliteten og maengderne af denne plas…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Mængder og sammensætning af plastaffaldet hos to byggevarevirksomheder er undersøgt


LCC i hverdagen

Totaløkonomi, er igennem de seneste år blevet et mere og mere kendt begreb i byggebranchen, ikke mindst gennem LCCbyg – Et totaløkonomisk værktøj, der skal bidrage til en helhedsorienteret anskuelse a…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Projektet ”LCC i hverdagen” er nu afsluttet


Materialepas

Projektets mål er at øge sporbarhed af bygge- og anlægsaffald og sikkerhed ifm. genbrug og genanvendelse heraf, ved at udvikle et koncept for et "materialepas."

Projektbeskrivelse: Materialepas

Seneste blogindlæg: Materialepas viser vejen for genbrugsbyggematerialer


Mikroprojektering

I dette projekt, beskæftiger vi os med, hvad vi har valgt at kalde "Mikroprojektering". Det betyder, at vi vil arbejde i det område, hvor der på nuværende tidspunkt ikke udføres nogen form for formel …

Projektbeskrivelse: Mikroprojektering

Seneste blogindlæg: Projektet er afsluttet og resultaterne klar


Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Projektet skal undersøge effektivitet af radonsug med naturligt aftræk set i forhold til variationen hen over året, dvs. forholdene i overgangssæson og sommer følges, for derved at undersøge om der er…

Projektbeskrivelse: Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Seneste blogindlæg: Slutrapport og presseomtale


Spireprojekt 2019 - PrecisionPartner

PrecisionPartner explores how skilled hand craft processes can be integrated with and gain value from the digital information chain, via introduction of Build 4.0 technologies to the factory floor. Th…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Project completed


Spireprojekt 2019 - REAL: Response-driven Environments for Appropriate Lighting

Daylight is a key issue in buildings in the context of a resource-efficient world that affects the experience of the space in terms of health, ergonomics, energy and productivity. Although our knowled…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Final results


Smidiggørelse af LCA i tidlige design faser

LCA giver et billede af et byggeris miljøpåvirkninger. LCA indgår nu i certificering af bæredygtigt byggeri, men kan også forventes at få større betydning i fremtidige krav til byggeriet. Den store…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Der LCA-programmeres på livet løs…


Superdrænende betonbelægninger

Projektets formål er at afdække muligheden for at etablere permeable in-situ støbte betonbelægninger, der er holdbare under danske klimaforhold. Trods gode erfaringer i udlandet, er in-situ støbte …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afslutning af projektet og offentliggørelse af resultater


Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renoveri…

Projektbeskrivelse: Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Seneste blogindlæg: Projektresultater