Blogpost

Subsea Tunnels II søger projektdeltagere

Norge og Danmark kommer snart til at være hjemsted for verdens længste undersøiske vej- og jernbanetunneller, hvilket gør regionen til et epicenter for innovation, udvikling og viden om denne særlige type af kritisk infrastruktur. Arbejdet på disse tunneler har ført til et tæt samarbejde mellem danske InnoBYG og norske Tunnel Safety Cluster.  

Projektet i en proces om en større ansøgning, hvorfor partnerne ønsker de at udvide deres netværk på nordisk niveau til at være en facilitator for øget grænseoverskridende samarbejde og innovation - og at skabe en nordisk testbed for hele værdikæden, der potentielt kan fremme større F & U-projekter på lang sigt. 

Hvis din virksomhed arbejder med teknologi til kritisk infrastruktur, så er det din mulighed for at komme til at teste og demonstrere gamle såvel som nye sikkerhedsteknologier virtuelt til komplekse og kritiske byggerier og infrastrukturanlæg så du kan spare tid, penge og ressourcer. Projektet søger virksomhedsdeltagere, der vil være med til at udvikle og bruge virtuelt testmiljø til test af ny sikkerhedsteknologi. Her bliver tale om en BIM-baseret virtuel simuleringsmodel til teknologileverandører indenfor forebyggelse, detektering, slukning og evakuering.  I det virtuelle lab kan man opholde sig og se installationerne i et naturligt miljø og størrelsesforhold og de deltagende virksomheder kan bruge det til at designe, udvikle, teste og demonstrere ny teknologi og komplekse systemer, og det vil være mulig at bruge tunnelen til oplæring, træning og undervisning. 

Projektet baseres på indsamling af data, digitalt samspil mellem teknologier og virtuelle værktøjer som giver en unik mulighed for at bringe nye og bedre sikkerhedsteknologier på markedet for målgruppen. Med afsæt i store skandinaviske tunnelbyggerier som Rogfast og Femern Bælt byggeriet vil serviceydelserne gavne sikkerheden på komplekse byggerier og kritisk infrastruktur. 

Vil du være med så kontakt Netværksleder Marianne Meyer Jakobsen hos InnoBYG på mamj@teknologisk.dk – snarest muligt og senest 15. maj 2019.