Blogpost

  • 22. oktober 2018

Studietur til Femern Bælt: Dansk-norsk klyngesamarbejde tager fart

Innovationsprojektet SubSea Tunnels var i slutningen af september samlet for anden gang. Denne gang i Danmark, hvor de norske og danske deltagere i løbet af to dage kom vidt omkring – både i den virtuelle verden, og i den hårde fysiske verden med tonstunge betonelementer og brandøvelser i træningstunneler.

SubSea Tunnels er et samarbejde mellem Innovationsnetværk Femern Bælt, InnoBYG og Norwegian Tunnel Safety Cluster med fokus på de internationale markedsmuligheder, der opstår for små- og mellemstore virksomheder i kølvandet på store undersøiske tunnelbyggerier – i Danmarks tilfælde naturligvis Femern Bælt-forbindelsen. De deltagende virksomheder beskæftiger sig med alle omkringliggende installationer og aktiviteter, der skal være på plads, før, under og efter selve byggeriet er afsluttet, og tunnelen skal tages i brug; sikkerhed, kommunikationssystemer, overvågning, transformatorer, sensorer, ventilation, pumper brandsikring og meget andet.

Første stop – beredskabsøvelser med briller
Sikkerheden omkring tunneler er afgørende. Kritiske situationer eller ligefrem ulykker kan være vanskelige at håndtere på grund af den reducerede tilgængelighed og de ringe flugtmuligheder. Hvordan træner man et effektivt beredskab i at håndtere uheld under særdeles farlige forhold og i konstruktioner, der først er færdigbyggede et godt stykke tid ude i fremtiden?

Khora er et virtual reality (VR) og augmented reality (AR) produktionshus, der ligger i Kødbyen i det centrale København. Særligt VR-teknologien er relevant i forbindelse med træning og uddannelse for deltagerne i SubSea Tunnelprojektet. Med Virtual Reality er det muligt at skabe realistiske og nærværende scenarier – f.eks. brand- og evakueringssituationer – som uden fare for fysisk overlast, giver deltagerne en reel oplevelse og ægte opfattelse af de kritiske momenter, og dermed skaber en effektiv læring og parathed, som kan være meget værdifuld, hvis det en dag bliver til virkelighed.

Muligheden for at skabe et virkelighedsnært læringsunivers er relevant på tværs af brancher og de deltagende virksomheder. Den rette placering af eksempelvis sprinkleranlæg og sensorteknologi i tunnelanlæg kan bestemmes sammen med kunden uden tidskrævende og vanskelig adgang til tunnelbyggeriet.

Kontakter og kontrakter
Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel under Femern Bælt mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Den bliver 18 km lang, og dermed verdens længste sænketunnel for biler og tog. 

Formålet med virksomhedernes deltagelse i projektet er dobbelt. Der skabes kontakter og mulighed for fremtidigt samarbejde mellem de enkelte virksomheder. Men samtidig får deltagerne indblik i processen omkring det aktuelle byggeri, som i denne omgang var Femern Forbindelsen. Forbindelsen opføres af en række internationale konsortier, som alle skal indgå en lang række kontrakter med underleverandører. Entreprenørerne på Femern-tunnelen

Deltagerne har hver især produkter og services at byde ind med de kommende år. Virksomhedernes viden og kompetencer vil for nogles vedkommende kunne stå alene, når de byder ind på konsortiepartnernes kontrakter og licitationer. Men i mange tilfælde vil deres løsninger stå stærkere i samarbejde med andre virksomheder, hvor den fælles viden og know-how gør det muligt at tilbyde samlede løsninger til konsortiet. Virksomhedernes kompetencer komplementerer og supplerer ofte hinandens på måder, som skaber attraktive løsninger for kunden.

Netværk og nye markeder
Den danske leverandør af brandsikringsløsninger, LAP-sikkerhed, ser som de andre deltagere en mulighed for at udvikle og tilpasse deres løsninger, så virksomheden fremover også kan byde ind på tunnelbyggerier. Hasse Larsen, administrerende direktør i LAP Sikkerhed, var med da innovationsnetværket mødtes i juni:

Vi mødte en norsk virksomhed, da vi var i Stavanger på den første tur i SubSea Tunnelprojektet. De arbejder på et stort projekt på Færøerne, som jo er et meget interessant marked for tunneler. Vi har nu lejlighed til at snakke videre, og lære hinanden og vores respektive produkter og løsninger bedre at kende. Det er naturligvis ikke til at sige, om der i sidste ende kommer et samarbejde ud af det, men nu er muligheden der i hvert fald. Det er en kontakt vi aldrig havde fået, hvis ikke vi havde været med i dette innovationsnetværk.

Projektets samlede rammer er lagt fast, og selve tunnelbyggeriet varetages af de prækvalificerede konsortier. Men én ting er udgravning, betonarbejder og selve forankringen af tunnelen på bunden af Femern Bælt. Omkring et så stort projekt er der en meget lang række underprojekter, der på grund af konstruktionens samlede størrelse, i sig selv og isoleret set er store projekter og entrepriser. Benno Nordahl Hansen, ejendomskoordinator i Femern A/S gennemgik på Femern Infocenter ved Rødbyhavn en række af de kontrakter og licitationer, som fra nu af og de kommende år vil blive udbudt af konsortiet.

Fra virksomhedernes synspunkt er dette naturligvis særligt interessant; det er både en mulighed for at byde ind på de enkelte kontrakter – for den enkelte virksomhed eller i samarbejde med en eller flere af de andre virksomheder i netværket. Men det er samtidig en mulighed for at opbygge viden og kompetence inden for et område, hvor der særligt i Norge og på Færøerne, kan vise sig at være store forretningsmuligheder de kommende år.

Politi og læger i en by til formålet
Et eksempel på en serviceydelse, man ikke umiddelbart forbinder med et tunnelbyggeri, er etablering af en omfattende og flerårig vagtordning. Byggeriet medfører opførsel af en arbejdsby med anslået 2.500 fastboende medarbejdere fra en række forskellige lande. Det betyder blandt andet oprettelse af politi, lægehus, spisesteder osv. – og der vil i den samlede periode også være behov for en effektiv vagt- og sikkerhedsordning. Det Lolland baserede vagtselskab LF VAGT er en del af innovationsnetværket, og selvom virksomheden er begrænset til at byde ind på opgaver i Danmark på grund af autorisationskrav på udenlandske markeder, giver det internationale netværk virksomheden ny viden og mulighed for produktudvikling:

Vi arbejder især med større byggepladser, og det må man sige Femern bliver. Vi har været i dialog med bygherren de sidste syv år, og har tæt kontakt med konsortiet, der står for opførelsen af forbindelsen. Projektet er unikt i Danmark, og mange af de kompetencer, jeg søger til Femern-projektet, har de norske deltagere, fordi de har stor erfaring med tunneler. Den erfaring har vi jo ikke. Netværket giver os ny viden og mulighed for at udvikle vores produkter, og på den måde kunne tilbyde både eksisterende og kommende kunder løsninger, som imødekommer nye teknologikrav og nye typer arbejdspladser på det danske marked.
[Henriette Fjord Klement, administrerende direktør LF Vagt, ApS]

Højteknologi på bunden af bæltet
Særligt i autonome systemer, som Femern Forbindelsen i vid udstrækning bliver et eksempel på, er højteknologi kritisk, og ikke mindst driftsikkerheden af den. Den norske totalleverandør og teknologivirksomhed Roxel er én af de i alt fem norske virksomheder, som er en del af netværket. Roxel arbejder med teknisk installation i tunneller. Alt fra lys, kabler, switch boards, nødtelefoner, sensorer, radar, kameraer – alt hvad der skal til for at drive tunneller efter bore- og betonarbejdet. Derudover udvikler de et STS-koncept (Safety Tunnel Simulator), som vil ændre strømmen af information i autonome tunneler.

Roxel er samlet teknologileverandør til Ryfylketunnelen i Norge, som når den åbner, vil være verdens længste undersøiske tunnel. Rolex har desuden fået kontrakten for den samlede tekniske installation i de lange undersøiske tunneler på Færøerne, som er under opførelse.

Femern er et stort projekt, og på trods af, at Roxel tilbyder ”complete turn-key” løsninger, kan der vise sig områder og kontrakter, hvor et samarbejde med danske virksomheder er nødvendigt, for at virksomheden kan tilbyde Femern de rette løsninger:

Eksempelvis er det forskningsarbejde, som Teknologisk Institut bidrager med i forhold til Femern, værdifuldt for vores arbejde helt generelt. Det kan have betydning for vores fremtidige produktudvikling, siger Christoffer Pedersen, projektansvarlig i Roxel, og fortsætter:

Men først og fremmest er vi blevet meget klogere på fremdriften i projektet, og hvordan Femern-forbindelsen projekteres og skal drives. Det er værdifuldt for os for at sikre os en god position forhold til hvordan kontraktopdelingen bliver. På den måde kommer vi på forkant med de kontrakter, der er aktuelle for os, og som vi kan være interesserede at byde ind på. Det har helt klart været den største værdi for os.

Skal jeg pege på enkelte ting, som kunne have givet os endnu mere værdi, er det hvis nogle af de danske rådgivningsvirksomheder, som er en del af Femern, var med i netværket. Derudover kunne det være interessant, hvis der var deltagelse fra eventuelle danske installationsvirksomheder, der er interesserede i at samarbejde om tunnelinstallation. Men uanset hvad, vil vi gerne være med fremover, hvis der etableres nye innovationsnetværk som dette.

SubSea Tunnel forventer at fortsætte netværksprojektet, og i starten af 2019 vil virksomhederne i samarbejde med projektets initiativtagere i fællesskab udvikle en ansøgning til et fortsat samarbejde.

Hvis projektet lyder interessant for din virksomhed, kan du kontakte os:

Norwegian Tunnel Safety Cluster, Netværksleder Helen Roth, helen@tunnelcluster.no
Innovationsnetværk Femern Bælt, Netværksleder Marianne Meyer Jakobsen, mmj@dea.nu
InnoBYG, Claus Vestergaard Nielsen, cln@teknologisk.dk

Se også reportagen på IFB's hjemmeside