Spireprojekt

Indlæg i blog "Superdrænende betonbelægninger"


Afslutning af projektet og offentliggørelse af resultater

  • 17. oktober 2018

Kraftige regnskyl og skybrud er nogle af de konsekvenser vi i Danmark oplever på grund af klimaforandringer. Samtidig bliver der bygget tæt i byerne, hvilket betyder, at der ved skybrud ledes store mænger regnvand til underdimensionerede kloaker, hvilket i sidste ende kan medføre store oversvømmelser.  Internationalt set har in-situ støbt drænbeton fået stor opmærksomhed, eksempelvis i England, Frankrig, Tyskland og især USA, som alle har haft g…


Projektnyt

Vi er godt i gang med projektet og de første overvejelser går på om permeabel beton vil kunne vandmættes, når det udsættes for frost/tø, samt på, hvilken prøvningsmetode der er bedst egnet til at teste dette. Overvejelserne sker på baggrund af, at den frost-tø test, der anvendes til almindelig beton, ikke er egnet til permeabel beton. Dette skyldes, at betonen i testen vandmættes, hvorefter den fryses og optøs flere gange. En permeabel beton der…