Spireprojekt

Årlig arkiv for 2018


Afslutning af projektet og offentliggørelse af resultater

  • 17. oktober 2018

Kraftige regnskyl og skybrud er nogle af de konsekvenser vi i Danmark oplever på grund af klimaforandringer. Samtidig bliver der bygget tæt i byerne, hvilket betyder, at der ved skybrud ledes store mænger regnvand til underdimensionerede kloaker, hvilket i sidste ende kan medføre store oversvømmelser.  Internationalt set har in-situ støbt drænbeton fået stor opmærksomhed, eksempelvis i England, Frankrig, Tyskland og især USA, som alle har haft g…