Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Målet med projektet er at afdække barrierer for udvikling og anvendelse af in-situ støbt permeabel beton i Danmark. Projektet vil således levere et grundlag for igangsættelse af implementering af in-situ støbt permeabel beton i Danmark.

I de seneste 10 år er der kommet flere nye permeable belægningssystemer på markedet baseret på belægningssten. Og trods gode erfaringer i udlandet – eksempelvis i England, Frankrig, Tyskland og især USA – er in-situ støbte permeable betonbelægninger endnu ikke implementeret på det danske marked. Potentialet er ellers stort, blandt andet fordi in-situ støbte permeable belægninger giver væsentligt større permeabilitet og flere æstetiske muligheder.

Barriererne for dansk implementering er primært, at erfaringerne fra udlandet ikke direkte kan overføres til danske forhold. Det skyldes en række forskelle, når det gælder råmaterialer til betonfremstilling, jordbundsforhold samt klimaforhold. En afgørende faktor er eksempelvis de mange frost-tø perioder, der er særligt for Danmark sammenlignet med størstedelen af Europa og USA.

Målgruppen for projektets resultater omfatter i første omgang alle Fabriksbetonforeningens medlemmer, som omfatter danske producenter af færdigblandet beton, der samlet set råder over ca. 80 produktionsanlæg fordelt over hele landet.

Herudover vil øvrige aktører i bygge- og anlægsbranchen – bygherrer, rådgivere og udførende – kunne udnytte muligheden for at anvende nye, effektive klimatilpasningsløsninger.