Projektblog

Workshop #2 viste at lys er en vigtig og kompleks parameter

Den anden af tre workshops afholdt af projektet "Totalværdi & Indeklima" om emnet "Lys" mandag d. 10. oktober 2016 viste, at lyset er en vigtig og kompleks parameter.

Workshoppen bød på en gennemgang af projektet samt en kort præsentation af en spørgeskemaundersøgelse vedrørende totaløkonomi og totalværdi ift. indeklimaet. Peter Foldbjerg, Daylight, Energy and Indoor Climate fra VELUX, holdt et oplæg om betydningen af lys for menneskers velvære og præstation.

Oplæggene skabte en god grobund for workshoppens hovedformål: Dagens diskussion. Deltagerne tog aktivt del i diskussionen om, hvordan vi kan inkludere lyset i en totaløkonomisk beregning og totalværdi tankegang. Der var mange bud på, hvad der skal til for at lyset kan inkluderes og måden det skal inkluderes på. Der var enighed om, at lyset er en kompleks parameter, men ikke desto mindre en parameter der er vigtig at medtage i en totaløkonomisk beregning og en totalværdi tankegang i sidste ende.

Alt i alt en vellykket workshop med gode inputs fra deltagerne og en god grobund for det videre arbejde i projektet.


Kommentarer