”Totalværdi & Indeklima” afholder tre workshops

”Totalværdi & Indeklima” afholder tre workshops

InnoBYG projektet "Totalværdi & Indeklima" afholder tre workshops på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, hhv. d. 5. september, 10. oktober og 10. november 2016, og alle fra branchen er velkomne. 

Indeklimaillustration 

"Totalværdi & Indeklima" er et InnoBYG udviklingsprojekt der udføres af DTU Byg og Teknologisk Institut. I anden halvdel af 2016 vil projektet indsamle viden og erfaringer i branchen om indeklimaets (termiske forhold, luftkvalitet, lys og lyd) betydning for menneskers trivsel, produktivitet, indlæring og sygefravær i økonomiske termer og beskrive en metode, der gør det muligt at medregne disse kvalitative værdier på standardiseret vis i byggeriets værdi.

Ideen om at kunne vurdere konsekvenserne ved indeklima tiltag i totaløkonomien er ikke ny. InnoBYG afholdt både i 2014 og 2015 forårskonferencer, der kredsede om indeklimaets værdi, og de seneste år har de danske medier omtalt indeklima og produktivitet i mange artikler.

Indsamlingen af viden og erfaring ønskes at gøres i tæt dialog med hele branchen - bygherrer, arkitekter, entreprenører, producenter og rådgivere, og derfor er alle velkomne til at deltage i en eller flere af de kommende workshops.

Forud for de tre kommende workshops, har der været afholdt et kick-off møde i april, hvor der blev debatteret hvad totaløkonomiske betragtninger kan tilføre byggeriet og hvilke indeklima parametre man kan forestille sig være inkluderes i totaløkonomi. På baggrund af de indledende erfaringer afholdes nu tre workshops med hvert sit overordnede tema:

Workshop 1: Luft og temperatur
Mandag d. 5. september kl. 14 -16
DTU, bygning 101A, mødelokale s01 

Workshop 2: Lys
Mandag d. 10. oktober kl. 14 -16
DTU, bygning 101A, mødelokale s09 

Workshop 3: Lyd
Torsdag d. 10. november kl. 14 -16
DTU, bygning 101A, mødelokale s01 

Se det foreløbige program her.

Tilmelding til en eller flere workshops sker via mail til empda@byg.dtu.dk

IDA logo


Kommentarer