Workshop #1 viste konsensus i branchen!

Workshop #1 viste konsensus i branchen!

WS om Temp og luft DTU

Den første af tre workshop afholdt af "Totalværdi & Indeklima" om emnet "Luft & Temperatur" mandag d. 5. september 2016, viste at der er en generel konsensus i branchen om, hvilke udfordringer vi står over for og hvad vi skal sætte i gang for at løse dem! 
 
Workshoppen bød på en gennemgang af projektet samt en præsentation af en spørgeskemaundersøgelse om byggebranchens viden og erfaring om totaløkonomi, totalværdi og indeklima. Kasper Lynge Jensen, netværksleder i InnoBYG, holdt en oplæg om luftkvalitet og temperatur, set i et totaløkonomisk perspektiv.

Oplæggene skabte en god grobund for workshoppens reelle formål: Dagens diskussion. Deltagerne, som spændte over et bredt felt af aktører i byggebranchen, alt fra arkitekter til bygherrer, tog aktivt del i diskussionen om, hvordan vi kan inkludere indeklimaet i en totaløkonomisk beregning og totalværdi tankegang. Der var en generel konsensus om, hvad vi i sidste ende gerne vil nå frem til og hvad der skal til for at vi kan komme i gang. Nøgleord som "simpel model"," kommunikation", "den brændende platform", "indeklimacasen", "handlingsorientering" og" tilstrækkelig viden" blev nævnt af mange omgange.

Alt i alt en vellykket workshop med gode inputs fra deltagerne og en god grobund for det videre arbejde, og ikke mindst de to kommende workshops!


Kommentarer