Totalværdi og indeklima

Totalværdi og indeklima

Projektbeskrivelse
Aktiviteten sætter fokus på udvikling af begrebet totalværdi inden for byggeriet - primært med henblik på at udvikle koncepter som muliggør at trivsel som følge af et godt indeklima (herunder sygefravær og produktivitet) kan kvantificeres og medregnes i bygningens totalværdi.

Totaløkonomibegrebet, som det kendes i dag, har den udfordring, at der kun måles på faktorer, der umiddelbart kan værdisættes økonomisk. Men for at sikre godt og effektivt byggeri er der behov for at inkludere værdien af ikke blot de umiddelbart økonomisk kvantificerbare kvaliteter men også af de værdier, der ikke umiddelbart kan kapitaliseres. Der er i dag både i offentligt og privat byggeri fokus på totaløkonomibegrebet men hvor det ikke pt på en konsistent måde er muligt at vurdere totalværdien, fx som en del af lovgivningen for offentligt byggeri og i at fremme bæredygtighedstankegangen.

Formål
Målet er derfor at tage samle den tilgængelige viden om indeklimaets (termiske forhold, luftkvalitet, lys og lyd) betydning for menneskers trivsel, produktivitet, indlæring og sygefravær i økonomiske termer og beskrive en metode, der gør det muligt at medregne disse kvalitative værdier på standardiseret vis i byggeriets værdi.

Kontaktinfo
Projektleder Geo Clausen, gc@byg.dtu.dk

IDA logo