Samspilsramte flytter ind i lavenergibyggeri!

Samspilsramte flytter ind i lavenergibyggeri!

I udviklingsprojektet om installationspakker holdt vi i starten af 2012 et gå-hjem-møde om integreret styring af solafskærmning, ventilation og varmeanlæg. Mødet tog udgangspunkt i erfaringer fra Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse, hvor der er udviklet og implementeret forskellige strategier for styring efter husets samlede energiforbrug og/eller efter komfort. Det var et velbesøgt møde og vi fik bekræftet vores oplevelse af, at installationer i lavenergibyggeri endnu er et stykke fra at være plug-and-play!


Forudsætningen for en succesfuld integreret styring er imidlertid også, at delsystemerne i huset er dimensioneret og konfigureret rigtigt. Vi har derfor i udviklingsprojektet valgt at fokusere på tre områder, hvor vi ser en særlig udfordring:


1. Ventilationssystemer til små boligenheder inkl. kombinationer med 
    naturlig ventilation
2. Kombinationer af varmepumper og solvarme
3. Rumtemperaturregulering med fokus på forsyningsanlæg og 
    varmegiveres kapaciteter ved lavtemperaturdrift.

Den sidste udfordring kræver måske en bemærkning: Lavenergiboliger er relativt træge bygninger, hvor det ofte kan tage mange timer at få rumtemperaturen til at falde blot nogle få grader.

Hvis rumtemperaturen er faldet fx som følge af en periodesænkning, tager det imidlertid også mange timer, at få den op igen. Det skyldes bl.a., at varmegiverne ikke altid yder det forventede ved lavtemperaturdrift, men også at forsyningsanlæggene fx en varmepumpe, ikke dimensioneres til en kapacitet, der rækker meget udover det dimensionerende varmebehov.  Sådanne forhold er vigtige i forhold til integreret styring og vil derfor blive undersøgt nærmere.

I projektet udvikles en installationspakke og med det mener vi en samling af installationskomponenter, der spiller sammen, så pris og energiforbrug minimeres og den forventede komfort opnås i praksis.

Der udvikles desuden forskellige værktøjer, der gør det lettere at sammensætte den rette installationspakke til en given bolig. Vi er længst med ventilationssystem og varmepumpe-solløsning, som allerede er installeret i Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse.

Der er ydermere lavet nogle indledende forsøg som fortsætter i foråret og henover sommeren 2013 og som skal understøtte værktøjerne og bidrage til konkrete anbefalinger. I den forbindelse forventer vi at afholde to møder for InnoBYG's medlemmer - et før sommerferien om ventilationssystemer og et til efteråret om varmepumpe-solløsninger.

Vi vil annoncere arrangementerne via InnoBYG, når vi har de endelige datoer og program på plads.


Kommentarer