Udviklingsprojektet om installationspakker nærmer sig afslutningen

Udviklingsprojektet om installationspakker nærmer sig afslutningen

Vi har de senere år oplevet en række uheldige eksempler på sammensætning af komponenter i installationer til nybyggeri og renovering for enfamilieboliger. En nærliggende tanke er, at det må kunne gøres meget bedre, hvis man sammensætter komponenterne i nogle færdige installationspakker, hvor de forskellige komponenter er afstemt efter hinanden.

Projektets vision
Visionen er, at man ud fra forskellige design- og dimensioneringsværktøjer kan sammensætte en installationspakke, hvor komponenterne spiller sammen, så pris og energiforbrug minimeres og den forventede komfort og totaløkonomi opnås i praksis. På sigt kunne det også være interessant, hvis der kunne udarbejdes installations- og brugervejledninger for den samlede pakke.

Sideløbende med projektet er der på EU-plan vedtaget krav om miljøvenligt design og energimærkning for en række af de produkter, der typisk indgår i installationspakker, men disse krav omfatter ikke samspillet mellem forsyningsanlæg og varmegivere eller mellem ventilationsaggregat og kanalsystem.

Installationspakker til blog 

Fokus på 3 områder
I projektet er det valgt at fokusere på 3 delområder:
1. Kombinationer af varmepumper og solvarme
2. Ventilationssystemer til små boligenheder
3. Rumtemperaturregulering med fokus på forsyningsanlæg og varmegiveres kapaciteter ved lavtemperaturdrift.

For de 3 delområder er der arbejdet med at udvikle design- og dimensioneringsværktøjer, der er lavet test af systemerne i Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse, og der har været holdt 4 velbesøgte workshops, hvor delområderne har været diskuteret med branchens forskellige aktører.

Projektets resultater
De sidste analyser af data foregår i øjeblikket. En rapport med resultater fra projektet vil være tilgængelig i slutningen af juni 2014.
Du kan læse mere om de afholdte workshops og hente præsentationer fra arrangementerne på følgende links:

Workshop den 17. september 2013 om solvarme kombineret med varmepumper i bygninger

Workshop den 12. december 2013 om aggregater til boligventilation

Workshop den 3. april 2014 om lavtemperaturvarmeanlæg

 


Kommentarer